Buitengebied Noordwest - Boekelosestraat 255-257

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.BV00003
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.BV00003-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-02-2017
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij voorschriften/regels   voorschriften/regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 20.337 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Buitengebied Noordwest - Boekelosestraat 255-257 20.337 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 20.337 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Noordwest detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Buitengebied Noordwest detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen van ondermandaat (artikel 2, leden 1, 2 en 3 Mandaatbesluit 2018) detail
Besluit tot het verlenen van ondermandaat aan niet-ondergeschikten (artikel 3 Mandaatbesluit 2018) detail
VOORNEMEN TOT VOORBEREIDING BESTEMMINGSPLAN detail
Beleidsregel onzelfstandige bewoning Enschede detail
Beleidsregels Ondersteuning bij het Huishouden gemeente Enschede 2019 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Boekelosestraat Enschede detail

Meer weten over adressen?