Stadsveld-Pathmos 2009

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.GU20092823
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.GU20092823-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 07-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.471 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Stadsveld-Pathmos 2009 1.471 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 1.471 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Stadsveld-Pathmos 2009 detail kaart
Bestemmingsplan Stadsveld-Pathmos 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Aanwijzingsbesluit toezichthouder Wet BRP detail
Verordening individuele studietoeslag gemeente Enschede 2015 detail
Besluit tot het verlenen van machtiging tot vertegenwoordiging/nemen besluit bestuursorgaan (artikel 2, lid 2 Mandaatbesluit 2018) detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Wethouder Nijhuisstraat 242 detail
Kennisgeving ontvangst sloopmelding (Bouwbesluit 2012) Ploegstraat 25 te Enschede detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oogstplein Enschede detail

Meer weten over adressen?