Eschmarke Zuidwest 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Enschede
DossierNL.IMRO.0153.GU20102122
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0153.GU20102122-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 01-10-2014
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 105.178 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Eschmarke Zuidwest 2010 105.178 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 105.178 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
onzelfstandige bewoning detail kaart
Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, geluid) detail kaart
Eschmarke Zuidwest 2010 detail kaart
Eschmarke zuidwest 2010 - herziening 1 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Besluit tot het verlenen ondermandaat ondergeschikten detail
Besluit tot het verlenen ondermandaat medewerkers cluster Werk en Inkomen detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Tegelerweg 66 detail
Besluit gebiedsaanwijzing groepsverbod Noorderhagen en omgeving 2019 detail
Kennisgeving ontvangst melding brandveilig gebruik (Bouwbesluit 2012) Gronausestraat 300 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Keppelerdijk Enschede detail

Meer weten over adressen?