bestemmingsplan Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1036
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1036-0011
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 21-05-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 96.488.881 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.892.965 9,22%
- Agrarisch (art. 3) 4.699.413 4,87%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 4.071.552 4,22%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 10.005 0,01%
- Agrarisch - Mesttransportbedrijf (art. 6) 8.062 0,01%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 7) 103.933 0,11%
Agrarisch met waarden 48.680.401 50,45%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 8) 48.680.401 50,45%
Bedrijf 253.304 0,26%
- Bedrijf (art. 9) 194.704 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 11.374 0,01%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie (art. 11) 47.226 0,05%
Bos 14.110.113 14,62%
- Bos (art. 12) 14.110.113 14,62%
Cultuur en ontspanning 2.709 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 2.709 0,00%
Detailhandel 81.840 0,08%
- Detailhandel (art. 14) 22.061 0,02%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 15) 59.780 0,06%
Horeca 30.060 0,03%
- Horeca (art. 16) 30.060 0,03%
Maatschappelijk 129.946 0,13%
- Maatschappelijk (art. 17) 13.393 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 116.553 0,12%
Natuur 11.739.025 12,17%
- Natuur (art. 19) 11.739.025 12,17%
Recreatie 651.807 0,68%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 20) 245.665 0,25%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 21) 406.142 0,42%
Sport 197.746 0,20%
- Sport (art. 22) 161.918 0,17%
- Sport - Manege (art. 23) 35.828 0,04%
Verkeer 788.693 0,82%
- Verkeer - 2 (art. 24) 433.400 0,45%
- Verkeer - 3 (art. 25) 198.935 0,21%
- Verkeer - 4 (art. 26) 113.904 0,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 33.213 0,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 28) 9.241 0,01%
Water 841.541 0,87%
- Water (art. 29) 841.541 0,87%
Wonen 1.809.001 1,87%
- Wonen (art. 30) 1.792.184 1,86%
- Wonen - Landhuis (art. 31) 16.817 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 810.568 0,84%
Leiding (art. 32) 810.568 0,84%
Waarde 586.682 0,61%
Waarde - Archeologie (art. 33) 216.722 0,22%
Waarde - Landgoed (art. 34) 369.960 0,38%
Waterstaat 14.227 0,01%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 14.227 0,01%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 29.042.143 30,10%
luchtvaartverkeerzone (art. 39.1) 29.042.143 30,10%
Milieuzone 794.917 0,82%
milieuzone (art. 39.2) 794.917 0,82%
Reconstructiewetzone 96.488.624 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39.3) 34.570.016 35,83%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 39.4) 4.199.930 4,35%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39.5) 57.718.679 59,82%
Veiligheidszone 17.774 0,02%
veiligheidszone - lpg (art. 39.6) 17.774 0,02%
Vrijwaringszone 348.641 0,36%
vrijwaringszone - straalpad (art. 39.7) 348.641 0,36%
Wro-zone 17.402.540 18,04%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 39.8) 17.402.540 18,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Enschedeseweg 31 detail kaart
Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO detail kaart
Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Geukerdijk ongenummerd detail kaart
Buitengebied, Mentinksweg 3 Rietmolen (2015) detail kaart
Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie Veldmaat, partiële herziening 't Molenbelt detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening rekenkamercommissie detail
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Verordening op de raadscommissies detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aaftinksweg Haaksbergen detail
Aamweg Haaksbergen detail
Albertsweg Haaksbergen detail
Alsteedseweg Haaksbergen detail
Ammeloeweg Haaksbergen detail
Appelhofweg Haaksbergen detail
Assinkweg Haaksbergen detail
Beckummerweg Haaksbergen detail
Beekweg Haaksbergen detail
Bekkevosweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?