Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Buitengebied

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1036
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1036-0011
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-04-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 21-05-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 96.488.881 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.892.965 9,22%
- Agrarisch (art. 3) 4.699.413 4,87%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 4.071.552 4,22%
- Agrarisch - Kwekerij (art. 5) 10.005 0,01%
- Agrarisch - Mesttransportbedrijf (art. 6) 8.062 0,01%
- Agrarisch - Paardenhouderij (art. 7) 103.933 0,11%
Agrarisch met waarden 48.680.401 50,45%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 8) 48.680.401 50,45%
Bedrijf 253.304 0,26%
- Bedrijf (art. 9) 194.704 0,20%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 10) 11.374 0,01%
- Bedrijf - Waterzuiveringsinstallatie (art. 11) 47.226 0,05%
Bos 14.110.113 14,62%
- Bos (art. 12) 14.110.113 14,62%
Cultuur en ontspanning 2.709 0,00%
- Cultuur en ontspanning (art. 13) 2.709 0,00%
Detailhandel 81.840 0,08%
- Detailhandel (art. 14) 22.061 0,02%
- Detailhandel - Tuincentrum (art. 15) 59.780 0,06%
Horeca 30.060 0,03%
- Horeca (art. 16) 30.060 0,03%
Maatschappelijk 129.946 0,13%
- Maatschappelijk (art. 17) 13.393 0,01%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 18) 116.553 0,12%
Natuur 11.739.025 12,17%
- Natuur (art. 19) 11.739.025 12,17%
Recreatie 651.807 0,68%
- Recreatie - Recreatiewoning (art. 20) 245.665 0,25%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 21) 406.142 0,42%
Sport 197.746 0,20%
- Sport (art. 22) 161.918 0,17%
- Sport - Manege (art. 23) 35.828 0,04%
Verkeer 788.693 0,82%
- Verkeer - 2 (art. 24) 433.400 0,45%
- Verkeer - 3 (art. 25) 198.935 0,21%
- Verkeer - 4 (art. 26) 113.904 0,12%
- Verkeer - Railverkeer (art. 27) 33.213 0,03%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 28) 9.241 0,01%
Water 841.541 0,87%
- Water (art. 29) 841.541 0,87%
Wonen 1.809.001 1,87%
- Wonen (art. 30) 1.792.184 1,86%
- Wonen - Landhuis (art. 31) 16.817 0,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 810.568 0,84%
Leiding (art. 32) 810.568 0,84%
Waarde 586.682 0,61%
Waarde - Archeologie (art. 33) 216.722 0,22%
Waarde - Landgoed (art. 34) 369.960 0,38%
Waterstaat 14.227 0,01%
Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 35) 14.227 0,01%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 29.042.143 30,10%
luchtvaartverkeerzone (art. 39.1) 29.042.143 30,10%
Milieuzone 794.917 0,82%
milieuzone (art. 39.2) 794.917 0,82%
Reconstructiewetzone 96.488.624 100,00%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 39.3) 34.570.016 35,83%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 39.4) 4.199.930 4,35%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 39.5) 57.718.679 59,82%
Veiligheidszone 17.774 0,02%
veiligheidszone - lpg (art. 39.6) 17.774 0,02%
Vrijwaringszone 348.641 0,36%
vrijwaringszone - straalpad (art. 39.7) 348.641 0,36%
Wro-zone 17.402.540 18,04%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 39.8) 17.402.540 18,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Oude Enschedeseweg 31 vastgesteld 25-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO ontwerp 05-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Geukerdijk ongenummerd vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Buitengebied, Mentinksweg 3 Rietmolen (2015) vastgesteld 25-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Haaksbergen-Dorp, uitbreidingslocatie Veldmaat, partiële herziening 't Molenbelt vastgesteld 06-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissies 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening auditcommissie 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de raad 11-04-2019 11-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Aaftinksweg Haaksbergen detail
Aamweg Haaksbergen detail
Albertsweg Haaksbergen detail
Alsteedseweg Haaksbergen detail
Ammeloeweg Haaksbergen detail
Appelhofweg Haaksbergen detail
Assinkweg Haaksbergen detail
Beckummerweg Haaksbergen detail
Beekweg Haaksbergen detail
Bekkevosweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox