Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, partiële herziening Kolenbranderweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1068
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1068-0003
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-06-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 46.554 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 7.897 16,96%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 7.897 16,96%
Bedrijventerrein 2.867 6,16%
- Bedrijventerrein (art. 4) 2.867 6,16%
Verkeer 35.133 75,47%
- Verkeer (art. 6) 35.133 75,47%
Water 658 1,41%
- Water (art. 5) 658 1,41%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.864 4,00%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 11) 1.864 4,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 70-72 vastgesteld 17-12-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 70-72 ontwerp 11-08-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kolenbranderweg vastgesteld 29-01-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissies 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening auditcommissie 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de raad 11-04-2019 11-06-2019 detail
overig Haaksbergen, realiseren beplanting bomen langs waterloop WL02265 08-04-2019 08-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.