Buitengebied, partiële herziening Kolenbranderweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1068
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1068-0003
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-06-2013
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 46.554 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 7.897 16,96%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 7.897 16,96%
Bedrijventerrein 2.867 6,16%
- Bedrijventerrein (art. 4) 2.867 6,16%
Verkeer 35.133 75,47%
- Verkeer (art. 6) 35.133 75,47%
Water 658 1,41%
- Water (art. 5) 658 1,41%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 1.864 4,00%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 11) 1.864 4,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Haaksbergen detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Kolenbranderweg 70-72 detail kaart
Buitengebied, partiële herziening Kolenbranderweg detail kaart
Bestemmingsplan Bedrijventerreinen Stepelo en de Greune detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Verordening op de raadscommissies detail
Verordening auditcommissie detail

Vergunningen in de gaten houden?