Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Smitterijweg 8

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1077
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1077-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 22-02-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 15.111 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 11.427 75,62%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 3) 11.427 75,62%
Maatschappelijk 1.806 11,95%
- Maatschappelijk (art. 4) 1.806 11,95%
Wonen 1.878 12,43%
- Wonen (art. 5) 1.878 12,43%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Milieuzone 15.111 100,00%
milieuzone - verwevingsgebied (art. 3) 15.111 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Haaksbergen detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Smitterijweg 8 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Reglement van orde voor de raad detail
Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Smitterijweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?