Buitengebied, partiële herziening Kolleweg 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1078
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1078-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 25-04-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 15.458 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 15.458 100,00%
- Agrarisch (art. 3) 7.396 47,85%
- Agrarisch - Mesttransportbedrijf (art. 4) 8.062 52,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied, Veegplan 2014 detail kaart
Buitengebied Haaksbergen detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Buitengebied, partiële herziening Kolleweg 7 detail kaart
Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo 2015 detail
Verordening rekenkamercommissie detail
Maatschappelijke Participatie 2019 detail
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kolleweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?