Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, partiële herziening Kolleweg 7

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1078
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1078-0003
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 27-06-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 15.458 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 15.458 100,00%
- Agrarisch (art. 3) 7.396 47,85%
- Agrarisch - Mesttransportbedrijf (art. 4) 8.062 52,15%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2014 vastgesteld 19-04-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Kolleweg 7 onherroepelijk 27-06-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 21-09-2010 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang “regiogemeenten Enschede” 17-06-2019 17-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Rechtspositie raads- en commissieleden 2019 17-06-2019 17-08-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerp Parapluherziening Wonen 30-04-2019 30-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de raad 11-04-2019 11-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Kolleweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?