Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1087
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1087-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.062 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 32.062 100,00%
- Agrarisch (art. 3) 12.955 40,41%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 19.107 59,59%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructiewetzone 32.062 100,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 7) 32.062 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2 vastgesteld 27-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2 vastgesteld 26-09-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2 ontwerp 21-06-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Verordening auditcommissie 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de raad 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissies 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening Jeugdhulp Hof van Twente 2019 10-04-2019 10-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bretelerveldweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox