Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1087
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1087-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 26-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 32.062 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 32.062 100,00%
- Agrarisch (art. 3) 12.955 40,41%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 19.107 59,59%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Reconstructiewetzone 32.062 100,00%
reconstructiewetzone - landbouwontwikkelingsgebied (art. 7) 32.062 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Haaksbergen detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied detail kaart
Buitengebied, partiële herziening Bretelerveldweg 2 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Algemene plaatselijke verordening Hof van Twente 2019 detail
Veegplan 2019. detail
Veegplan 2019. detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bretelerveldweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?