Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, partiële herziening Enschedestraat 162, Oude Kampweg ong. en Mentinksweg 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1089
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1089-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-10-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 22.681 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 11.397 50,25%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 11.397 50,25%
Agrarisch met waarden 9.056 39,93%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 9.056 39,93%
Wonen 2.228 9,82%
- Wonen (art. 5) 2.228 9,82%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Enschedestraat 162, Oude Kampweg ong. en Mentinksweg 14 onherroepelijk 28-03-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Jaarverslag en jaarrekening 2018 van waterschap Vechtstromen 14-06-2019 14-08-2019 detail
overig Kennisgeving ontwerp Projectplan Waterlichaam Glanerbeek, traject Dinkel-Klooster 14-06-2019 14-08-2019 detail
overig Kennisgeving ontwerp Projectplan Waterlichaam Elsbeek 14-06-2019 14-08-2019 detail
bestemmingsplan Neede, Bedrijventerrein De Russchemors, vastgesteld bestemmingsplan 11-06-2019 23-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Berkelland 2019 04-06-2019 04-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Mentinksweg Haaksbergen detail
Oude Kampweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?