Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, partiële herziening Enschedestraat 162, Oude Kampweg ong. en Mentinksweg 14

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1089
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1089-0001
Planstatusontwerp
Datum planstatus 12-10-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 22.681 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 11.397 50,25%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 11.397 50,25%
Agrarisch met waarden 9.056 39,93%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 9.056 39,93%
Wonen 2.228 9,82%
- Wonen (art. 5) 2.228 9,82%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Enschedestraat 162, Oude Kampweg ong. en Mentinksweg 14 onherroepelijk 28-03-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Enschedestraat 162, Oude Kampweg ong. en Mentinksweg 14 vastgesteld 30-01-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Enschedestraat 162, Oude Kampweg ong. en Mentinksweg 14 ontwerp 12-10-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Openbare vergadering algemeen bestuur 24 april 2019 19-04-2019 19-06-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Berkelland - tijdelijk instellen eenrichtingsverkeer Gelselaar - Gelselaar 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Leidraad Invordering gemeente Berkelland 2019 17-04-2019 17-06-2019 detail
overig Herinrichting Vechtdal traject Hardenberg – Junne: concept projectplannen Karshoek-Stegeren en Rheezermaten. 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen CAR/UWO 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Mentinksweg Haaksbergen detail
Oude Kampweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox