Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, partiële herziening Brammeloweg 16

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1092
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1092-0004
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 07-04-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 27.760 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 23.825 85,82%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 23.825 85,82%
Wonen 3.935 14,18%
- Wonen (art. 3) 3.935 14,18%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Brammeloweg 16 onherroepelijk 07-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Brammeloweg 16 vastgesteld 07-04-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied, partiële herziening Brammeloweg 16 ontwerp 29-08-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de raad 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissies 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening auditcommissie 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit aanwijzing toezichthouders Omgevingsdienst Twente Haaksbergen 28-03-2019 28-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Brammeloweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox