Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Rietmolenweg 42

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1110
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1110-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 05-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 23.400 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 8.175 34,93%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 3) 8.175 34,93%
Agrarisch met waarden 15.226 65,07%
- Agrarisch met waarden - Landschap (art. 4) 15.226 65,07%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Luchtvaartverkeerzone 23.400 100,00%
luchtvaartverkeerzone (art. 8.1) 23.400 100,00%
Reconstructiewetzone 23.400 100,00%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 8.2) 23.400 100,00%
Wetgevingzone 1.457 6,23%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 8.3) 1.457 6,23%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Buitengebied Haaksbergen vastgesteld 10-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld 22-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Rietmolenweg 42 vastgesteld 05-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank 25-04-2019 25-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de raad 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissies 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening auditcommissie 11-04-2019 11-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Rietmolenweg Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?