Haaksbergen-Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9 - 13

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1120
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1120-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-01-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 05-02-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.517 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Tuin 527 20,96%
- Tuin (art. 3) 527 20,96%
Wonen 1.989 79,04%
- Wonen - Woonhuizen (art. 4) 1.989 79,04%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 516 20,52%
wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 4) 516 20,52%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Haaksbergen-Dorp, partiële herziening Veldkampstraat 9 - 13 detail kaart
Haaksbergen Dorp, Eibergsestraat West, Eibergsestraat Oost, Buurserstraat, De Pas en Hassinkbrink detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerp projectplan Waterwet ‘Buurserbeek- traject Watermolen-Mentinksweg’ detail
Verordening rekenkamercommissie detail
Kennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie toekomstige tuinen achterzijde locatie Enschedesestraat detail
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Veldkampstraat Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?