Haaksbergen dorp, partiële herziening Kop Parallelweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1123
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1123-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-10-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 05-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.213 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 9.796 50,99%
- Bedrijventerrein (art. 3) 9.796 50,99%
Gemengd 1.379 7,18%
- Gemengd (art. 4) 1.379 7,18%
Maatschappelijk 1.800 9,37%
- Maatschappelijk (art. 5) 1.800 9,37%
Verkeer 3.853 20,06%
- Verkeer - Openbaar erf (art. 6) 3.853 20,06%
Wonen 2.384 12,41%
- Wonen - Meergezinshuizen (art. 7) 1.588 8,27%
- Wonen - woonhuizen (art. 8) 796 4,14%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 9.797 50,99%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 13.1) 9.797 50,99%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering detail kaart
Haaksbergen dorp, partiële herziening Kop Parallelweg detail kaart
bestemmingsplan Haaksbergen Dorp, Boerenmaat, de Veldmaat, de Els, ’t Wolferink, Zienesch en de Greune detail kaart
Haaksbergen Dorp, Eibergsestraat West, Eibergsestraat Oost, Buurserstraat, De Pas en Hassinkbrink detail kaart
Bestemmingsplan Centrum Haaksbergen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Verordening auditcommissie detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelweg Haaksbergen detail
Boerenbondstraat Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?