Geo- en vastgoeddata op locatie:

Haaksbergen dorp, partiële herziening Kop Parallelweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1123
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1123-0003
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-10-2015
Officiële bekendmaking staatscourant 05-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.213 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijventerrein 9.796 50,99%
- Bedrijventerrein (art. 3) 9.796 50,99%
Gemengd 1.379 7,18%
- Gemengd (art. 4) 1.379 7,18%
Maatschappelijk 1.800 9,37%
- Maatschappelijk (art. 5) 1.800 9,37%
Verkeer 3.853 20,06%
- Verkeer - Openbaar erf (art. 6) 3.853 20,06%
Wonen 2.384 12,41%
- Wonen - Meergezinshuizen (art. 7) 1.588 8,27%
- Wonen - woonhuizen (art. 8) 796 4,14%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 9.797 50,99%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 13.1) 9.797 50,99%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Bestemmingsplan Industrie-West, partiële herziening Geluidzonering ontwerp 27-05-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Haaksbergen dorp, partiële herziening Kop Parallelweg vastgesteld 28-10-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Haaksbergen dorp, partiële herziening Kop Parallelweg ontwerp 18-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Haaksbergen Dorp, Boerenmaat, de Veldmaat, de Els, ’t Wolferink, Zienesch en de Greune vastgesteld 25-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Haaksbergen dorp, partiële herziening Kop Parallelweg voorontwerp 23-10-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Subsidieverordening gevelverbetering kernwinkelgebied 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening auditcommissie 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Verordening op de raadscommissies 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Reglement van orde voor de raad 11-04-2019 11-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Mandaatbesluit beschermd wonen en opvang regiomeenten Enschede. 28-03-2019 28-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Parallelweg Haaksbergen detail
Boerenbondstraat Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox