Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Geukerdijk ongenummerd

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Haaksbergen
DossierNL.IMRO.0158.BP1143
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0158.BP1143-0002
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 27-10-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 01-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.782 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 1.782 100,00%
- Wonen (art. 3) 1.782 100,00%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 1.782 100,00%
wetgevingzone - wijzigingsgebied (art. 7.1) 1.782 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Buitengebied Haaksbergen, partiële herziening Geukerdijk ongenummerd detail kaart
Buitengebied Haaksbergen detail kaart
bestemmingsplan Buitengebied detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Ontwerp projectplan Waterwet ‘Buurserbeek- traject Watermolen-Mentinksweg’ detail
Verordening rekenkamercommissie detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail
Mandaatbesluit subsidie gevelverbetering kernwinkelgebied detail
Mandaatbesluit schuldhulpverlening Stadsbank detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Geukerdijk Haaksbergen detail

Meer weten over adressen?