Beheersverordening Mariënberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hardenberg
DossierNL.IMRO.0160.BVMarienberg
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0160.BVMarienberg-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   bijlage bij voorschriften/regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 348.940 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Beheersverordening Mariënberg 348.940 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden - Beekdallandschap 21.963 6%
Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap 1.240 0%
Bedrijf 24.897 7%
Groen 33.740 10%
Maatschappelijk 17.141 5%
Recreatie 14.023 4%
Verkeer 13.494 4%
Verkeer - Railverkeer 27.175 8%
Waarde - Archeologie 1 18.578 5%
Waarde - Archeologie 3 67.841 19%
Waarde - Archeologie 4 30.250 9%
Waarde - Archeologie 5 41.467 12%
Woongebied 195.267 56%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Beheersverordening Mariënberg detail kaart
Buitengebied Hardenberg, herziening regels detail kaart
Gerechtelijke uitspraak bp herz 2013-2 d.d.13-01-2016 detail kaart
Gerechtelijke Uitspraak Buitengebied Hardenberg 13 05 2015 detail kaart
Buitengebied Hardenberg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Tijdelijke subsidieregeling scholing VE-certificering Hardenberg 2019 detail
Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg detail
Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning en Jeugdhulp gemeente Ommen 2019 detail
Coevorden - Pampert 2: voor het organiseren van voorstellingen "Ernst, Bobbie en de rest" detail
Coevorden - Nordhornerstraat: voor het plaatsen van 10 kampeermiddelen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hardenbergerweg Mariënberg detail
Ds. P.H. Wolfertstraat Mariënberg detail
Hesselinkkamp Mariënberg detail
Johan Clemmestraat Mariënberg detail
Kloosterdijk Mariënberg detail
Nieuweweg Mariënberg detail
Oudeweg Mariënberg detail
Professor Waterinkstraat Mariënberg detail
Stationsweg Mariënberg detail
Tweede Elsweg Mariënberg detail

Meer weten over adressen?