Geo- en vastgoeddata op locatie:

Beheersverordening Mariënberg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hardenberg
DossierNL.IMRO.0160.BVMarienberg
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0160.BVMarienberg-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   voorschriften/regels   bijlage bij voorschriften/regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 348.940 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Beheersverordening Mariënberg 348.940 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden - Beekdallandschap 21.963 6%
Agrarisch met waarden - Besloten heideontginningslandschap 1.240 0%
Bedrijf 24.897 7%
Groen 33.740 10%
Maatschappelijk 17.141 5%
Recreatie 14.023 4%
Verkeer 13.494 4%
Verkeer - Railverkeer 27.175 8%
Waarde - Archeologie 1 18.578 5%
Waarde - Archeologie 3 67.841 19%
Waarde - Archeologie 4 30.250 9%
Waarde - Archeologie 5 41.467 12%
Woongebied 195.267 56%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
beheersverordening Beheersverordening Mariënberg vastgesteld 13-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, herziening regels vastgesteld 26-09-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke uitspraak bp herz 2013-2 d.d.13-01-2016 vastgesteld 20-01-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Gerechtelijke Uitspraak Buitengebied Hardenberg 13 05 2015 vastgesteld 27-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg vastgesteld 02-12-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Besluit voor Bio Energy Coevorden B.V. te Coevorden 21-05-2019 24-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Nadere regeling delegatie, mandaat en volmacht Hardenberg en Ondermandaat- en -volmachtbesluit Hardenberg 13-05-2019 13-07-2019 detail
overig Aanwijzingsbesluit parkeergelegenheden bestemd voor vergunninghouders Ommen 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Beleidsregels ontheffingsverlening parkeerschijfzone centrumgebied Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit tot vastelling nadere regels Parkeerverordening Ommen 2019 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hardenbergerweg Mariënberg detail
Ds. P.H. Wolfertstraat Mariënberg detail
Hesselinkkamp Mariënberg detail
Johan Clemmestraat Mariënberg detail
Kloosterdijk Mariënberg detail
Nieuweweg Mariënberg detail
Oudeweg Mariënberg detail
Professor Waterinkstraat Mariënberg detail
Stationsweg Mariënberg detail
Tweede Elsweg Mariënberg detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox