Bestemmingsplan starterswoningen Piksenweg Marle

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hellendoorn
DossierNL.IMRO.0163.BPBUPIKSENWEGSW
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0163.BPBUPIKSENWEGSW-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 13-01-2017
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 6.347 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 1.265 19,94%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 1.265 19,94%
Wonen 5.081 80,06%
- Wonen (art. 4) 5.081 80,06%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 6.347 100,00%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 5) 6.347 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bestemmingsplan starterswoningen Piksenweg Marle detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Hellendoorn 2018 detail
Uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Hellendoorn 2019 detail
Damoclesbeleid 2019 detail
Privacyprotocol Sociaal domein Gemeente Hellendoorn detail
Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Piksenweg Hellendoorn detail

Meer weten over adressen?