Bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hellendoorn
DossierNL.IMRO.0163.BPHEDORP2013
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0163.BPHEDORP2013-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 03-12-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.302.703 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch met waarden 28.932 2,22%
- Agrarisch met waarden (art. 3) 28.932 2,22%
Bedrijf 35.520 2,73%
- Bedrijf (art. 4) 35.242 2,71%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 5) 278 0,02%
Gemengd 36.379 2,79%
- Gemengd (art. 6) 36.379 2,79%
Groen 98.921 7,59%
- Groen (art. 7) 96.793 7,43%
- Groen - Landschapselement (art. 8) 2.128 0,16%
Horeca 1.903 0,15%
- Horeca (art. 9) 1.903 0,15%
Maatschappelijk 125.022 9,60%
- Maatschappelijk (art. 10) 60.023 4,61%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 64.999 4,99%
Sport 75.592 5,80%
- Sport (art. 12) 75.592 5,80%
Verkeer 246.971 18,96%
- Verkeer - Parkeerterrein (art. 13) 1.505 0,12%
- Verkeer - Verblijf (art. 14) 241.972 18,57%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 3.494 0,27%
Wonen 653.467 50,16%
- Wonen - 1 (art. 16) 288.433 22,14%
- Wonen - 2 (art. 17) 279.185 21,43%
- Wonen - 3 (art. 18) 10.435 0,80%
- Wonen - Karakteristiek (art. 19) 74.537 5,72%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 20) 878 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 94.689 7,27%
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 21) 21.202 1,63%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 73.486 5,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 29.293 2,25%
veiligheidszone - bevi (art. 24.1) 29.293 2,25%
Wetgevingzone 269.977 20,72%
wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 25) 269.977 20,72%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Ola Zuid, herziening regels detail kaart
Bestemmingsplan Noordzuidverbinding Hellendoorn Hulsen detail kaart
Duivecate-Reggedal, herziening manege 't Oale Spoor detail kaart
Bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013 detail kaart
Herziening diverse plandelen Buitengebied 2009 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing Wet natuurbescherming voor de locatie gehele provincie Overijssel detail
Verordening winkeltijden gemeente Hellendoorn 2012 detail
Mandaatregeling college van burgemeester en wethouders gemeente Hellendoorn detail
Aanwijzingsbesluit toezichthouders Omgevingsdienst Twente 2019 detail
Mandaatregeling burgemeester gemeente Hellendoorn detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Luttenbergerweg Hellendoorn detail
Molenweg Hellendoorn detail
Noord Esweg Hellendoorn detail
Ninaberlaan Hellendoorn detail
Pastoor Rientjesstraat Hellendoorn detail
Raadhuisstraat Hellendoorn detail
Reggeweg Hellendoorn detail
Schapenmarkt Hellendoorn detail
Smidsstraat Hellendoorn detail
Tolhuis Hellendoorn detail

Meer weten over adressen?