Bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hellendoorn Dossier NL.IMRO.0163.BPHEDORP2013 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0163.BPHEDORP2013-VG01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.302.703 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch met waarden (art. 3) 28.932 2,22%

- Bedrijf (art. 4) 35.242 2,71%
- Bedrijf - Openbaar nut (art. 5) 278 0,02%

- Gemengd (art. 6) 36.379 2,79%

- Groen (art. 7) 96.793 7,43%
- Groen - Landschapselement (art. 8) 2.128 0,16%

- Horeca (art. 9) 1.903 0,15%

- Maatschappelijk (art. 10) 60.023 4,61%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 64.999 4,99%

- Sport (art. 12) 75.592 5,80%

- Verkeer - Parkeerterrein (art. 13) 1.505 0,12%
- Verkeer - Verblijf (art. 14) 241.972 18,57%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 15) 3.494 0,27%

- Wonen - 1 (art. 16) 288.433 22,14%
- Wonen - 2 (art. 17) 279.185 21,43%
- Wonen - 3 (art. 18) 10.435 0,80%
- Wonen - Karakteristiek (art. 19) 74.537 5,72%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 20) 878 0,07%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Waarde - Archeologische verwachtingswaarde (art. 21) 21.202 1,63%
- Waarde - Cultuurhistorie (art. 22) 73.486 5,64%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- veiligheidszone - bevi (art. 24.1) 29.293 2,25%

- wetgevingzone - afwijkingsgebied (art. 25) 269.977 20,72%