Wijzigingsplan buitengebied 2009 Elimschool Luttenbergerweg

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hellendoorn
DossierNL.IMRO.0163.WPBULUTTENBERGERWE
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0163.WPBULUTTENBERGERWE-VG01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-11-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 02-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 19.917 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Maatschappelijk 19.917 100,00%
- Maatschappelijk (art. 3) 19.917 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Wijzigingsplan buitengebied 2009 Elimschool Luttenbergerweg detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Inkoop- en Aanbestedingsbeleid Gemeente Hellendoorn 2018 detail
Uitvoeringsbesluit innovatieregeling re-integratie Participatiewet gemeente Hellendoorn 2019 detail
Damoclesbeleid 2019 detail
Kennisgeving besluit op een aanvraag van een ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik (TUG) voor de locatie Hellendoornsebergweg 5 in Hellendoorn detail
Privacyprotocol Sociaal domein Gemeente Hellendoorn detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Luttenbergerweg Hellendoorn detail

Meer weten over adressen?