7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied heeft op 21-09-2010 de status vastgesteld gekregen door Hengelo (O).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hengelo (O)
Dossier
NL.IMRO.0164.BP0007
Dossierstatus
geheel onherroepelijk in werking
Identificatie
NL.IMRO.0164.BP0007-0301
Planstatus
vastgesteld
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 30.332.083 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 4.327.895 14,27%

- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarden (art. 4) 6.866.530 22,64%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met natuur- en landschapswaarden (art. 5) 7.638.911 25,18%

- Bedrijf (art. 6) 415.568 1,37%

- Horeca (art. 7) 11.703 0,04%

- Maatschappelijk (art. 8) 14.280 0,05%

- Natuur (art. 9) 7.829.554 25,81%

- Recreatie (art. 10) 36.510 0,12%
- Recreatie - Verblijfsrecreatie (art. 11) 180.947 0,60%

- Sport (art. 12) 447.839 1,48%

- Verkeer (art. 13) 1.221.860 4,03%
- Verkeer - Railverkeer (art. 14) 57.285 0,19%

- Water (art. 15) 237.060 0,78%
- Water - Vaarweg (art. 16) 402.692 1,33%

- Wonen (art. 17) 635.214 2,09%
- Wonen - Landhuis (art. 18) 8.204 0,03%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Brandstof (art. 19) 18.255 0,06%
- Leiding - Gas (art. 20) 229.171 0,76%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 553.866 1,83%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 80.100 0,26%
- Leiding - Riool (art. 23) 43.656 0,14%

- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 24) 1.286.650 4,24%
- Waarde - Archeologie Hoog (buiten kom) (art. 25) 7.088.916 23,37%
- Waarde - Archeologie Middel (buiten kom) (art. 26) 16.125.761 53,16%
- Waarde - Archeologie Zeer hoog (art. 27) 30.900 0,10%
- Waarde - Cultuurhistorisch pad (art. 28) 61.333 0,20%
- Waarde - Ecologie (art. 29) 14.479.885 47,74%
- Waarde - Landgoed (art. 30) 545.822 1,80%
- Waarde - Waardevol reliëf (art. 31) 4.520.865 14,90%

- Waterstaat - Waterbergingsgebied (art. 32) 681.352 2,25%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36.1) 1.396.384 4,60%
- geluidzone - vliegveld 35-40 ke (art. 36.2) 3.004.550 9,91%
- geluidzone - vliegveld 40-45 ke (art. 36.2) 637.176 2,10%
- geluidzone - vliegveld 45-50 ke (art. 36.2) 985.172 3,25%
- geluidzone - vliegveld 50+ ke (art. 36.2) 392.872 1,30%

- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 36.3) 18.324.721 60,41%

- milieuzone - intrekgebied (art. 36.4) 541.390 1,78%

- other: zoutwinning (art. 36.9) 18.280.970 60,27%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 36.5) 13.476.542 44,43%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 36.6) 15.821.435 52,16%

- vrijwaringszone - bodemdaling (art. 36.7) 2.367.579 7,81%
- vrijwaringszone - radar (art. 36.8) 30.331.613 100,00%