Buitengebied, Veegplan 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hengelo (O)
DossierNL.IMRO.0164.BP0084
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0164.BP0084-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 17-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 29.856.329 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 87.366 0,29%
- Agrarisch (art. 3) 87.366 0,29%
Agrarisch met waarden 646.254 2,16%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarden (art. 4) 174.772 0,59%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met natuur- en landschapswaarden (art. 5) 471.482 1,58%
Bedrijf 174.393 0,58%
- Bedrijf (art. 6) 174.393 0,58%
Maatschappelijk 15.087 0,05%
- Maatschappelijk (art. 8) 15.087 0,05%
Natuur 901.405 3,02%
- Natuur (art. 9) 901.405 3,02%
Recreatie 26.110 0,09%
- Recreatie (art. 10) 26.110 0,09%
Wonen 269.591 0,90%
- Wonen (art. 17) 265.890 0,89%
- Wonen - Landhuis (art. 18) 3.701 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.243 0,02%
Leiding - Gas (art. 20) 3.459 0,01%
Leiding - Hoogspanning (art. 21) 1.571 0,01%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 1.630 0,01%
Leiding - Riool (art. 23) 583 0,00%
Waarde 3.739.639 12,53%
Waarde - Aardkundig waardevol (art. 24) 76.855 0,26%
Waarde - Archeologie Hoog (art. 25) 695.604 2,33%
Waarde - Archeologie Middel (art. 26) 989.037 3,31%
Waarde - Archeologie Zeer hoog (art. 27) 15.892 0,05%
Waarde - Cultuurhistorisch pad (art. 28) 6.667 0,02%
Waarde - Ecologie (art. 29) 1.416.540 4,74%
Waarde - Landgoed (art. 30) 30.511 0,10%
Waarde - Waardevol reliëf (art. 31) 508.533 1,70%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 393.351 1,32%
geluidzone - industrie (art. 36.1) 47.258 0,16%
geluidzone - vliegveld 35-40 ke (art. 36.2) 144.335 0,48%
geluidzone - vliegveld 40-45 ke (art. 36.2) 86.330 0,29%
geluidzone - vliegveld 45-50 ke (art. 36.2) 87.054 0,29%
geluidzone - vliegveld 50+ ke (art. 36.2) 28.374 0,10%
Luchtvaartverkeerzone 1.711.952 5,73%
luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 36.3) 1.711.952 5,73%
Milieuzone 26.901 0,09%
milieuzone - intrekgebied (art. 36.4) 26.901 0,09%
Overige zone 840.248 2,81%
overige zone - zoutwinning (art. 36.9) 840.248 2,81%
Reconstructiewetzone 2.063.143 6,91%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 36.5) 1.292.904 4,33%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 36.6) 770.239 2,58%
Vrijwaringszone 2.219.301 7,43%
vrijwaringszone - bodemdaling (art. 36.7) 102.591 0,34%
vrijwaringszone - radar (art. 36.8) 2.116.710 7,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Onzelfstandige bewoning 2017 detail kaart
Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO detail kaart
Verruimen zwaaikom Twentekanaal nabij Nijhuisbinnenweg detail kaart
Locaties Stichting Twickel detail kaart
Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Boldershoekweg 51 in Hengelo detail
Lus van Beckum detail
Verordening Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Hengelo 2015 detail
Kennisgeving verlenging beslistermijn omgevingsvergunning Nieuwe Schoolweg 41, kavel 22 detail
Kennisgeving ontvangst aanvraag evenement Gemeente Hengelo detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albersdijk Hengelo detail
Altenavoetpad Hengelo detail
Baardinksweg Hengelo detail
Bellersweg Hengelo detail
Bentelerweg Hengelo detail
Bergerinksweg Hengelo detail
Boekelose Veldweg Hengelo detail
de Bollenweg Hengelo detail
Boortorenweg Hengelo detail
Borgmanweg Hengelo detail

Meer weten over adressen?