7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Bestemmingsplan Buitengebied, Veegplan 2014 heeft op 19-04-2016 de status vastgesteld gekregen door Hengelo (O).

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. In de FAQ lees je meer over bestemmingsplannen in het algemeen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten over deze locatie

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Informatie bestemmingsplan specifiek op locatie:

Naam overheid
Hengelo (O)
Dossier
NL.IMRO.0164.BP0084
Dossierstatus
geheel in werking
Identificatie
NL.IMRO.0164.BP0084-0301
Planstatus
vastgesteld
Officiële bekendmaking staatscourant
Teksten

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 29.856.329 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 87.366 0,29%

- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarden (art. 4) 174.772 0,59%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met natuur- en landschapswaarden (art. 5) 471.482 1,58%

- Bedrijf (art. 6) 174.393 0,58%

- Maatschappelijk (art. 8) 15.087 0,05%

- Natuur (art. 9) 901.405 3,02%

- Recreatie (art. 10) 26.110 0,09%

- Wonen (art. 17) 265.890 0,89%
- Wonen - Landhuis (art. 18) 3.701 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding - Gas (art. 20) 3.459 0,01%
- Leiding - Hoogspanning (art. 21) 1.571 0,01%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 1.630 0,01%
- Leiding - Riool (art. 23) 583 0,00%

- Waarde - Aardkundig waardevol (art. 24) 76.855 0,26%
- Waarde - Archeologie Hoog (art. 25) 695.604 2,33%
- Waarde - Archeologie Middel (art. 26) 989.037 3,31%
- Waarde - Archeologie Zeer hoog (art. 27) 15.892 0,05%
- Waarde - Cultuurhistorisch pad (art. 28) 6.667 0,02%
- Waarde - Ecologie (art. 29) 1.416.540 4,74%
- Waarde - Landgoed (art. 30) 30.511 0,10%
- Waarde - Waardevol reliëf (art. 31) 508.533 1,70%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- geluidzone - industrie (art. 36.1) 47.258 0,16%
- geluidzone - vliegveld 35-40 ke (art. 36.2) 144.335 0,48%
- geluidzone - vliegveld 40-45 ke (art. 36.2) 86.330 0,29%
- geluidzone - vliegveld 45-50 ke (art. 36.2) 87.054 0,29%
- geluidzone - vliegveld 50+ ke (art. 36.2) 28.374 0,10%

- luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 36.3) 1.711.952 5,73%

- milieuzone - intrekgebied (art. 36.4) 26.901 0,09%

- overige zone - zoutwinning (art. 36.9) 840.248 2,81%

- reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 36.5) 1.292.904 4,33%
- reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 36.6) 770.239 2,58%

- vrijwaringszone - bodemdaling (art. 36.7) 102.591 0,34%
- vrijwaringszone - radar (art. 36.8) 2.116.710 7,09%