Geo- en vastgoeddata op locatie:

Buitengebied, Veegplan 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Hengelo (O)
DossierNL.IMRO.0164.BP0084
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0164.BP0084-0301
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 19-04-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 17-05-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 29.856.329 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 87.366 0,29%
- Agrarisch (art. 3) 87.366 0,29%
Agrarisch met waarden 646.254 2,16%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarden (art. 4) 174.772 0,59%
- Agrarisch met waarden - Agrarische functie met natuur- en landschapswaarden (art. 5) 471.482 1,58%
Bedrijf 174.393 0,58%
- Bedrijf (art. 6) 174.393 0,58%
Maatschappelijk 15.087 0,05%
- Maatschappelijk (art. 8) 15.087 0,05%
Natuur 901.405 3,02%
- Natuur (art. 9) 901.405 3,02%
Recreatie 26.110 0,09%
- Recreatie (art. 10) 26.110 0,09%
Wonen 269.591 0,90%
- Wonen (art. 17) 265.890 0,89%
- Wonen - Landhuis (art. 18) 3.701 0,01%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.243 0,02%
Leiding - Gas (art. 20) 3.459 0,01%
Leiding - Hoogspanning (art. 21) 1.571 0,01%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 22) 1.630 0,01%
Leiding - Riool (art. 23) 583 0,00%
Waarde 3.739.639 12,53%
Waarde - Aardkundig waardevol (art. 24) 76.855 0,26%
Waarde - Archeologie Hoog (art. 25) 695.604 2,33%
Waarde - Archeologie Middel (art. 26) 989.037 3,31%
Waarde - Archeologie Zeer hoog (art. 27) 15.892 0,05%
Waarde - Cultuurhistorisch pad (art. 28) 6.667 0,02%
Waarde - Ecologie (art. 29) 1.416.540 4,74%
Waarde - Landgoed (art. 30) 30.511 0,10%
Waarde - Waardevol reliëf (art. 31) 508.533 1,70%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 393.351 1,32%
geluidzone - industrie (art. 36.1) 47.258 0,16%
geluidzone - vliegveld 35-40 ke (art. 36.2) 144.335 0,48%
geluidzone - vliegveld 40-45 ke (art. 36.2) 86.330 0,29%
geluidzone - vliegveld 45-50 ke (art. 36.2) 87.054 0,29%
geluidzone - vliegveld 50+ ke (art. 36.2) 28.374 0,10%
Luchtvaartverkeerzone 1.711.952 5,73%
luchtvaartverkeerzone - invliegfunnel (art. 36.3) 1.711.952 5,73%
Milieuzone 26.901 0,09%
milieuzone - intrekgebied (art. 36.4) 26.901 0,09%
Overige zone 840.248 2,81%
overige zone - zoutwinning (art. 36.9) 840.248 2,81%
Reconstructiewetzone 2.063.143 6,91%
reconstructiewetzone - extensiveringsgebied (art. 36.5) 1.292.904 4,33%
reconstructiewetzone - verwevingsgebied (art. 36.6) 770.239 2,58%
Vrijwaringszone 2.219.301 7,43%
vrijwaringszone - bodemdaling (art. 36.7) 102.591 0,34%
vrijwaringszone - radar (art. 36.8) 2.116.710 7,09%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
voorbereidingsbesluit Onzelfstandige bewoning 2017 vastgesteld 19-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening regels beleid KGO ontwerp 05-12-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Verruimen zwaaikom Twentekanaal nabij Nijhuisbinnenweg vastgesteld 16-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Locaties Stichting Twickel vastgesteld 06-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe - Zones ontwerp 24-06-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Zirkoonstraat 8 in Hengelo 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Kennisgeving besluit op een aanvraag van een vergunning Wet natuurbescherming voor de locatie Boldershoekweg 51 in Hengelo 07-05-2019 07-07-2019 detail
overig Tervisielegging ontwerp-wijzigingsplan “LAARES 2014-Wijziging 2” (NL.IMRO.0153.R20190018-0002) 01-05-2019 01-07-2019 detail
omgevingsvergunning Kennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning Beckumerschoolweg 30 in Hengelo 30-04-2019 30-06-2019 detail
bestemmingsplan Ontwerp Parapluherziening Wonen 30-04-2019 30-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Albersdijk Hengelo detail
Altenavoetpad Hengelo detail
Baardinksweg Hengelo detail
Bellersweg Hengelo detail
Bentelerweg Hengelo detail
Bergerinksweg Hengelo detail
Boekelose Veldweg Hengelo detail
de Bollenweg Hengelo detail
Boortorenweg Hengelo detail
Borgmanweg Hengelo detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox