bestemmingsplan Stationsomgeving Hanzelijn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991005
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991005-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 14-08-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 512.937 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 106.260 20,72%
- Centrum (art. 3) 31.973 6,23%
- Centrum - Uit te werken (art. 10) 74.287 14,48%
Groen 78.130 15,23%
- Groen (art. 4) 78.130 15,23%
Maatschappelijk 6.039 1,18%
- Maatschappelijk (art. 5) 6.039 1,18%
Verkeer 213.897 41,70%
- Verkeer (art. 6) 82.145 16,01%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 73.367 14,30%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 58.385 11,38%
Water 8.891 1,73%
- Water (art. 9) 8.891 1,73%
Wonen 99.627 19,42%
- Wonen - Uit te werken (art. 11) 99.627 19,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 8.062 1,57%
Leiding (art. 12) 8.062 1,57%
Waarde 7.813 1,52%
Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 7.813 1,52%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 80.296 15,65%
veiligheidszone (art. 16.1) 80.296 15,65%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Centrum - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 512.937 100%
Enkelbestemming Centrum - Uit te werken 74.287 14,48%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 99.627 19,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging detail kaart
Stationsomgeving Hanzelijn, 2e uitwerking detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verleende omgevingsvergunning Burg. van Tuinenplein 4 in Kampen detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester Van Tuinenplein Kampen detail
Willem Hendrik Zwartallee Kampen detail
Elisabeth Kampenlaan Kampen detail
Koploper Kampen detail
Wadloper Kampen detail
Anna Nabermanlaan Kampen detail
Catharina van Beekstraat Kampen detail
Juffrouw Hendrikslaan Kampen detail
Frederika van Schaickstraat Kampen detail
Juffrouw Koetlaan Kampen detail

Meer weten over adressen?