Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Stationsomgeving Hanzelijn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991005
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991005-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 19-04-2011
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 512.937 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 106.260 20,72%
- Centrum (art. 3) 31.973 6,23%
- Centrum - Uit te werken (art. 10) 74.287 14,48%
Groen 78.242 15,25%
- Groen (art. 4) 78.242 15,25%
Maatschappelijk 6.039 1,18%
- Maatschappelijk (art. 5) 6.039 1,18%
Verkeer 214.052 41,73%
- Verkeer (art. 6) 82.145 16,01%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 73.367 14,30%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 58.540 11,41%
Water 8.891 1,73%
- Water (art. 9) 8.891 1,73%
Wonen 99.846 19,47%
- Wonen - Uit te werken (art. 11) 99.846 19,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 8.062 1,57%
Leiding (art. 12) 8.062 1,57%
Waarde 15.070 2,94%
Waarde - Archeologie 1 (art. 13) 7.257 1,41%
Waarde - Archeologie 3 (art. 14) 7.813 1,52%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 80.296 15,65%
veiligheidszone (art. 17.1) 80.296 15,65%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Centrum - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 512.937 100%
Enkelbestemming Centrum - Uit te werken 74.287 14,48%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 99.846 19,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging vastgesteld 26-04-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 2e uitwerking vastgesteld 26-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging ontwerp 26-01-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig MER beoordelingsbesluit herinrichting Jachthaven en Camping Roggebotsluis locatie Reeveweg 1 in Kampen 20-02-2019 20-04-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Sportpad in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Van Ossstraat in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk 42 in Kampen 19-02-2019 19-04-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.24 en 7.9. 18-02-2019 18-04-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester Van Tuinenplein Kampen detail
Willem Hendrik Zwartallee Kampen detail
Elisabeth Kampenlaan Kampen detail
Koploper Kampen detail
Wadloper Kampen detail
Anna Nabermanlaan Kampen detail
Frederika van Schaickstraat Kampen detail
Zuster Jozefinestraat Kampen detail
Clara Welckerstraat Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten