Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Stationsomgeving Hanzelijn

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991005
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991005-VS01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 02-02-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 512.937 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Centrum 106.260 20,72%
- Centrum (art. 3) 31.973 6,23%
- Centrum - Uit te werken (art. 10) 74.287 14,48%
Groen 78.130 15,23%
- Groen (art. 4) 78.130 15,23%
Maatschappelijk 6.039 1,18%
- Maatschappelijk (art. 5) 6.039 1,18%
Verkeer 213.897 41,70%
- Verkeer (art. 6) 82.145 16,01%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 73.367 14,30%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 58.385 11,38%
Water 8.891 1,73%
- Water (art. 9) 8.891 1,73%
Wonen 99.627 19,42%
- Wonen - Uit te werken (art. 11) 99.627 19,42%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 8.062 1,57%
Leiding (art. 12) 8.062 1,57%
Waarde 7.813 1,52%
Waarde - Archeologie 3 (art. 13) 7.813 1,52%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 80.296 15,65%
veiligheidszone (art. 16.1) 80.296 15,65%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Centrum - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 512.937 100%
Enkelbestemming Centrum - Uit te werken 74.287 14,48%
Enkelbestemming Wonen - Uit te werken 99.627 19,42%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging vastgesteld 26-04-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 2e uitwerking vastgesteld 26-04-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Stationsomgeving Hanzelijn, 1e wijziging ontwerp 26-01-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Stationskwartier in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester Van Tuinenplein Kampen detail
Willem Hendrik Zwartallee Kampen detail
Elisabeth Kampenlaan Kampen detail
Koploper Kampen detail
Wadloper Kampen detail
Anna Nabermanlaan Kampen detail
Catharina van Beekstraat Kampen detail
Juffrouw Hendrikslaan Kampen detail
Frederika van Schaickstraat Kampen detail
Juffrouw Koetlaan Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox