bestemmingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991012
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991012-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 23-07-2010
Teksten regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 602.797 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.794 0,30%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 3) 1.794 0,30%
Bedrijventerrein 382.577 63,47%
- Bedrijventerrein (art. 4) 382.577 63,47%
Groen 158.528 26,30%
- Groen (art. 5) 158.528 26,30%
Verkeer 59.898 9,94%
- Verkeer (art. 6) 59.898 9,94%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.401 1,23%
Leiding (art. 7) 7.401 1,23%
Waterstaat 15.450 2,56%
Waterstaat - Waterkering (art. 8) 15.450 2,56%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 12.332 2,05%
veiligheidszone - windturbine (art. 10) 12.332 2,05%
Wro-zone 14.304 2,37%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 5) 14.304 2,37%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D detail kaart
Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie Haatlandhaven nabij kruising met Genuakade in Kampen detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Verordening Winkeltijden 2011 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Carlsonstraat Kampen detail
Eckertstraat Kampen detail
Kilbystraat Kampen detail
Marcusstraat Kampen detail
Teslastraat Kampen detail

Meer weten over adressen?