Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991012
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991012-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 16-12-2010
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 603.002 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 1.794 0,30%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 3) 1.794 0,30%
Bedrijventerrein 382.577 63,45%
- Bedrijventerrein (art. 4) 382.577 63,45%
Groen 158.574 26,30%
- Groen (art. 5) 158.574 26,30%
Verkeer 60.057 9,96%
- Verkeer (art. 6) 60.057 9,96%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 7.486 1,24%
Leiding (art. 7) 7.486 1,24%
Waterstaat 15.450 2,56%
Waterstaat - Waterkering (art. 8) 15.450 2,56%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 12.332 2,05%
veiligheidszone - windturbine 2 (art. 1) 12.332 2,05%
Wro-zone 14.350 2,38%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 4) 14.350 2,38%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constructieweg 43 vastgesteld 06-06-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 5e wijziging Constuctieweg 43 ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D vastgesteld 25-11-2014 detail naar de kaart
wijzigingsplan Bedrijventerrein Haatland, 3e wijziging Haatlanderdijk 6D ontwerp 30-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Van Doorneweg in Kampen 21-05-2019 21-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Carlsonstraat Kampen detail
Eckertstraat Kampen detail
Kilbystraat Kampen detail
Marcusstraat Kampen detail
Teslastraat Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox