IJsseldelta-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991013
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991013-OH01
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 11-02-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.988.498 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.861.459 20,71%
- Agrarisch (art. 3) 1.844.386 20,52%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 17.073 0,19%
Bedrijf 9.547 0,11%
- Bedrijf (art. 5) 9.547 0,11%
Gemengd 63.301 0,70%
- Gemengd - 1 (art. 6) 4.661 0,05%
- Gemengd - 2 (art. 7) 45.737 0,51%
- Gemengd - 3 (art. 8) 12.903 0,14%
Horeca 2.496 0,03%
- Horeca (art. 9) 2.496 0,03%
Natuur 3.964.831 44,11%
- Natuur (art. 10) 3.964.831 44,11%
Recreatie 380.116 4,23%
- Recreatie - 1 (art. 11) 380.116 4,23%
Tuin 17.444 0,19%
- Tuin (art. 13) 17.444 0,19%
Verkeer 833.519 9,27%
- Verkeer (art. 14) 593.571 6,60%
- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 239.948 2,67%
Water 779.908 8,68%
- Water (art. 16) 779.908 8,68%
Wonen 49.722 0,55%
- Wonen - 1 (art. 17) 34.779 0,39%
- Wonen - 2 (art. 18) 14.943 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 30.503 0,34%
Leiding - Gas (art. 20) 30.503 0,34%
Waarde 4.813.018 53,55%
Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 242.581 2,70%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 4.407.904 49,04%
Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 27.092 0,30%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 135.442 1,51%
Waterstaat 6.129.099 68,19%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 1.583.448 17,62%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 26) 4.545.651 50,57%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 4.542.727 50,54%
other: vegetatie1 (art. 26) 1.525.211 16,97%
other: vegetatie2 (art. 26) 9.072 0,10%
other: vegetatie3 (art. 26) 526.650 5,86%
other: vegetatie4 (art. 26) 1.828.042 20,34%
other: vegetatie5 (art. 26) 401.565 4,47%
other: vegetatie6 (art. 26) 228.012 2,54%
other: vegetatie7 (art. 26) 24.175 0,27%
Vrijwaringszone 2.434.589 27,09%
vrijwaringszone - dijk (art. 30) 2.212.028 24,61%
vrijwaringszone - waterstaatswerk (art. 30) 222.561 2,48%
Wro-zone 1.091.947 12,15%
wro-zone - gerechtelijke uitspraak (art. 30) 1.052.390 11,71%
wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 29) 11.519 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 5.723 0,06%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 14) 21.246 0,24%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 509 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 14) 561 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 5 in Kampen detail
Melding Wet milieubeheer Blauwe Engel 3 in Kampen detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitendijksweg Kampen detail
Flevoweg Kampen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Kamperstraatweg Kampen detail
Kamperstraatweg Kamperveen detail
Naaldeweg Kamperveen detail
Noordwendigedijk Kamperveen detail
Reeveweg Kampen detail
Slaper Kampen detail
Zwartendijk Kampen detail

Meer weten over adressen?