Geo- en vastgoeddata op locatie:

IJsseldelta-Zuid

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991013
Dossierstatusdeels onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991013-OH02
Planstatusonherroepelijk
Datum planstatus 25-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 8.988.498 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 1.861.459 20,71%
- Agrarisch (art. 3) 1.844.386 20,52%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 17.073 0,19%
Bedrijf 9.547 0,11%
- Bedrijf (art. 5) 9.547 0,11%
Gemengd 63.301 0,70%
- Gemengd - 1 (art. 6) 4.661 0,05%
- Gemengd - 2 (art. 7) 45.737 0,51%
- Gemengd - 3 (art. 8) 12.903 0,14%
Horeca 2.496 0,03%
- Horeca (art. 9) 2.496 0,03%
Natuur 3.964.831 44,11%
- Natuur (art. 10) 3.964.831 44,11%
Recreatie 380.116 4,23%
- Recreatie - 1 (art. 11) 380.116 4,23%
Tuin 17.444 0,19%
- Tuin (art. 13) 17.444 0,19%
Verkeer 833.519 9,27%
- Verkeer (art. 14) 593.571 6,60%
- Verkeer - Railverkeer (art. 15) 239.948 2,67%
Water 779.908 8,68%
- Water (art. 16) 779.908 8,68%
Wonen 49.722 0,55%
- Wonen - 1 (art. 17) 34.779 0,39%
- Wonen - 2 (art. 18) 14.943 0,17%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 30.503 0,34%
Leiding - Gas (art. 20) 30.503 0,34%
Waarde 4.813.018 53,55%
Waarde - Archeologie 1 (art. 21) 242.581 2,70%
Waarde - Archeologie 2 (art. 22) 4.407.904 49,04%
Waarde - Archeologie 3 (art. 23) 27.092 0,30%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 24) 135.442 1,51%
Waterstaat 6.129.099 68,19%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 1.583.448 17,62%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 26) 4.545.651 50,57%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Overig 4.542.727 50,54%
other: vegetatie1 (art. 26) 1.525.211 16,97%
other: vegetatie2 (art. 26) 9.072 0,10%
other: vegetatie3 (art. 26) 526.650 5,86%
other: vegetatie4 (art. 26) 1.828.042 20,34%
other: vegetatie5 (art. 26) 401.565 4,47%
other: vegetatie6 (art. 26) 228.012 2,54%
other: vegetatie7 (art. 26) 24.175 0,27%
Vrijwaringszone 2.434.589 27,09%
vrijwaringszone - dijk (art. 30) 2.212.028 24,61%
vrijwaringszone - waterstaatswerk (art. 30) 222.561 2,48%
Wro-zone 1.104.754 12,29%
wro-zone - gerechtelijke uitspraak 1 (art. 30) 1.052.390 11,71%
wro-zone - gerechtelijke uitspraak 2 (art. 30) 12.807 0,14%
wro-zone - verwerkelijking in naaste toekomst (art. 29) 11.519 0,13%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 5.723 0,06%
wro-zone - wijzigingsgebied 2 (art. 14) 21.246 0,24%
wro-zone - wijzigingsgebied 3 (art. 14) 509 0,01%
wro-zone - wijzigingsgebied 4 (art. 14) 561 0,01%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Aansluiting huidige Slaper ontwerp 22-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Ontwerpprojectplan vervangen klepkeringen Kampen - Midden. 24-05-2019 24-07-2019 detail
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Voornemen uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
overig Uitschrijving basisregistratie personen (BRP) 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Buitendijksweg Kampen detail
Flevoweg Kampen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Kamperstraatweg Kampen detail
Kamperstraatweg Kamperveen detail
Naaldeweg Kamperveen detail
Noordwendigedijk Kamperveen detail
Reeveweg Kampen detail
Slaper Kampen detail
Zwartendijk Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox