Geo- en vastgoeddata op locatie:

Woonwijken Kampen

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991024
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991024-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-07-2011
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.865.767 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 50.142 1,03%
- Bedrijf (art. 3) 34.019 0,70%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 8.858 0,18%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 5) 7.265 0,15%
Centrum 44.839 0,92%
- Centrum (art. 6) 8.094 0,17%
- Centrum - Uit te werken (art. 21) 36.745 0,76%
Gemengd 11.526 0,24%
- Gemengd (art. 7) 11.526 0,24%
Groen 1.108.504 22,78%
- Groen (art. 8) 1.108.504 22,78%
Kantoor 8.962 0,18%
- Kantoor (art. 9) 8.962 0,18%
Maatschappelijk 310.497 6,38%
- Maatschappelijk (art. 10) 246.767 5,07%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 63.730 1,31%
Recreatie 77.744 1,60%
- Recreatie - Volkstuin (art. 12) 77.744 1,60%
Sport 204.827 4,21%
- Sport (art. 13) 204.827 4,21%
Tuin 356.894 7,33%
- Tuin (art. 14) 356.894 7,33%
Verkeer 1.004.520 20,64%
- Verkeer (art. 15) 138.411 2,84%
- Verkeer - Garagebox (art. 16) 15.062 0,31%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 851.047 17,49%
Water 247.206 5,08%
- Water (art. 18) 247.206 5,08%
Wonen 1.399.518 28,76%
- Wonen (art. 19) 1.395.595 28,68%
- Wonen - Woonwagenstandplaats (art. 20) 3.923 0,08%
Woongebied 40.674 0,84%
- Woongebied - Uit te werken (art. 22) 40.674 0,84%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 78.815 1,62%
Leiding (art. 24) 78.815 1,62%
Waarde 970.455 19,94%
Waarde - Archeologie 1 (art. 25) 76.975 1,58%
Waarde - Archeologie 2 (art. 26) 840.094 17,27%
Waarde - Archeologie 3 (art. 27) 52.392 1,08%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 28) 994 0,02%
Waterstaat 60.878 1,25%
Waterstaat - Waterkering (art. 29) 60.878 1,25%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 287.861 5,92%
geluidzone - industrie (art. 1) 287.861 5,92%
Veiligheidszone 9.219 0,19%
veiligheidszone - lpg (art. 2) 9.219 0,19%
Vrijwaringszone 357.488 7,35%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 3) 357.488 7,35%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Centrum - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 4.865.767 100%
Enkelbestemming Centrum - Uit te werken 36.745 0,76%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 40.674 0,84%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk ontwerp 10-01-2017 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woonwijken Kampen, 1e herziening L. Huismanstraat ontwerp 27-09-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Woonwijken Kampen, 4e uitwerking Dr. Damstraat vastgesteld 26-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Beltweg en omgeving vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafond 2019 regelingen 2.1, 4.3, 7.3 en 7.12 25-03-2019 25-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2) 21-03-2019 21-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Acacialaan Kampen detail
Aïda Kampen detail
Akelei Kampen detail
Amersfoortstraat Kampen detail
Andoorn Kampen detail
Apeldoornsestraat Kampen detail
Aria Kampen detail
Ariohof Kampen detail
Avercampstraat Kampen detail
Balkstraat Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox