Geo- en vastgoeddata op locatie:

wijzigingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluiting

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991026
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991026-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 30-03-2012
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 14.350 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Verkeer 14.350 100,00%
- Verkeer (art. 3) 14.350 100,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waterstaat 475 3,31%
Waterstaat - Waterkering (art. 4) 475 3,31%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Veiligheidszone 515 3,59%
veiligheidszone - windturbine 2 (art. 6.1) 515 3,59%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan wijzigingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluiting vastgesteld 16-05-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan wijzigingsplan Bedrijvenpark Rijksweg 50 - 2010, tweede aansluiting ontwerp 30-03-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Zuiderzeehaven 2010 vastgesteld 29-01-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
omgevingsvergunning Provincie Overijssel – Voornemen Omgevingsvergunning – OLO 3782321 – Genuakade 4 te Kampen 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkeersbesluit voor het Reevediep 07-05-2019 07-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.