bestemmingsplan IJsselmuiden West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991039
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991039-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-01-2012
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.195.715 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 95.856 8,02%
- Agrarisch (art. 3) 94.054 7,87%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 1.802 0,15%
Bedrijf 39.943 3,34%
- Bedrijf (art. 5) 39.212 3,28%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 520 0,04%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 7) 211 0,02%
Centrum 4.270 0,36%
- Centrum (art. 8) 4.270 0,36%
Detailhandel 11.300 0,95%
- Detailhandel (art. 9) 11.300 0,95%
Gemengd 8.364 0,70%
- Gemengd (art. 10) 8.364 0,70%
Groen 77.253 6,46%
- Groen (art. 11) 77.253 6,46%
Horeca 2.714 0,23%
- Horeca (art. 12) 2.714 0,23%
Kantoor 5.736 0,48%
- Kantoor (art. 13) 5.736 0,48%
Maatschappelijk 89.891 7,52%
- Maatschappelijk (art. 14) 43.075 3,60%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 46.817 3,92%
Recreatie 9.152 0,77%
- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 9.152 0,77%
Tuin 165.264 13,82%
- Tuin (art. 17) 165.264 13,82%
Verkeer 200.817 16,79%
- Verkeer - Garagebox (art. 18) 4.216 0,35%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 196.600 16,44%
Water 21.673 1,81%
- Water (art. 20) 21.673 1,81%
Wonen 463.789 38,79%
- Wonen (art. 21) 463.789 38,79%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 17.101 1,43%
Leiding (art. 22) 17.101 1,43%
Waarde 773.852 64,72%
Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 379.850 31,77%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 394.002 32,95%
Waterstaat 108.118 9,04%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 108.118 9,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat detail kaart
IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat detail kaart
IJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuiden detail kaart
IJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuiden detail kaart
IJsselmuiden Dorpsrand detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akkerwinde IJsselmuiden detail
Albert Schweitzerlaan IJsselmuiden detail
Alexander Fleminglaan IJsselmuiden detail
Baan IJsselmuiden detail
Blekerijweg IJsselmuiden detail
Blekersdam IJsselmuiden detail
Bloemstraat IJsselmuiden detail
Boterbloem IJsselmuiden detail
Burgemeester Meijerweg IJsselmuiden detail
Burgemeester van Engelenweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?