bestemmingsplan IJsselmuiden West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991039 Dossierstatus geheel onherroepelijk in werking Identificatie NL.IMRO.0166.00991039-VB01 Planstatus vastgesteld Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 1.195.715 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 94.054 7,87%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 1.802 0,15%

- Bedrijf (art. 5) 39.212 3,28%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 520 0,04%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 7) 211 0,02%

- Centrum (art. 8) 4.270 0,36%

- Detailhandel (art. 9) 11.300 0,95%

- Gemengd (art. 10) 9.282 0,78%

- Groen (art. 11) 77.253 6,46%

- Horeca (art. 12) 2.714 0,23%

- Kantoor (art. 13) 5.736 0,48%

- Maatschappelijk (art. 14) 43.075 3,60%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 46.817 3,92%

- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 9.152 0,77%

- Tuin (art. 17) 164.140 13,73%

- Verkeer - Garagebox (art. 18) 4.216 0,35%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 196.600 16,44%

- Water (art. 20) 21.673 1,81%

- Wonen (art. 21) 463.994 38,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 22) 17.101 1,43%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 379.850 31,77%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 394.002 32,95%

- Waterstaat - Waterkering (art. 25) 108.118 9,04%