Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan IJsselmuiden West

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991039
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991039-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 31-05-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 1.195.715 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 95.856 8,02%
- Agrarisch (art. 3) 94.054 7,87%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 1.802 0,15%
Bedrijf 39.943 3,34%
- Bedrijf (art. 5) 39.212 3,28%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 520 0,04%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 7) 211 0,02%
Centrum 4.270 0,36%
- Centrum (art. 8) 4.270 0,36%
Detailhandel 11.300 0,95%
- Detailhandel (art. 9) 11.300 0,95%
Gemengd 9.282 0,78%
- Gemengd (art. 10) 9.282 0,78%
Groen 77.253 6,46%
- Groen (art. 11) 77.253 6,46%
Horeca 2.714 0,23%
- Horeca (art. 12) 2.714 0,23%
Kantoor 5.736 0,48%
- Kantoor (art. 13) 5.736 0,48%
Maatschappelijk 89.891 7,52%
- Maatschappelijk (art. 14) 43.075 3,60%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 15) 46.817 3,92%
Recreatie 9.152 0,77%
- Recreatie - Volkstuin (art. 16) 9.152 0,77%
Tuin 164.140 13,73%
- Tuin (art. 17) 164.140 13,73%
Verkeer 200.817 16,79%
- Verkeer - Garagebox (art. 18) 4.216 0,35%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 19) 196.600 16,44%
Water 21.673 1,81%
- Water (art. 20) 21.673 1,81%
Wonen 463.994 38,80%
- Wonen (art. 21) 463.994 38,80%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 17.101 1,43%
Leiding (art. 22) 17.101 1,43%
Waarde 773.852 64,72%
Waarde - Archeologie 1 (art. 23) 379.850 31,77%
Waarde - Archeologie 2 (art. 24) 394.002 32,95%
Waterstaat 108.118 9,04%
Waterstaat - Waterkering (art. 25) 108.118 9,04%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 2e herziening Slenkstraat ontwerp 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuiden vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsselmuiden West, 1e herziening Dorpsweg 66-68 IJsselmuiden ontwerp 03-02-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsselmuiden Dorpsrand vastgesteld 31-12-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Akkerwinde IJsselmuiden detail
Albert Schweitzerlaan IJsselmuiden detail
Alexander Fleminglaan IJsselmuiden detail
Baan IJsselmuiden detail
Blekerijweg IJsselmuiden detail
Blekersdam IJsselmuiden detail
Bloemstraat IJsselmuiden detail
Boterbloem IJsselmuiden detail
Burgemeester Meijerweg IJsselmuiden detail
Burgemeester van Engelenweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox