Geo- en vastgoeddata op locatie:

Binnenstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991040
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991040-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 15-12-2011
Teksten regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 790.518 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 16.817 2,13%
- Bedrijf (art. 3) 15.788 2,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 813 0,10%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 5) 216 0,03%
Centrum 48.544 6,14%
- Centrum (art. 6) 48.544 6,14%
Cultuur en ontspanning 2.764 0,35%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 2.764 0,35%
Detailhandel 1.921 0,24%
- Detailhandel (art. 8) 1.921 0,24%
Gemengd 143.435 18,14%
- Gemengd - 1 (art. 9) 26.294 3,33%
- Gemengd - 2 (art. 10) 11.204 1,42%
- Gemengd - 3 (art. 11) 62.076 7,85%
- Gemengd - 4 (art. 12) 43.861 5,55%
Groen 132.659 16,78%
- Groen (art. 13) 132.659 16,78%
Horeca 1.403 0,18%
- Horeca (art. 14) 1.403 0,18%
Kantoor 2.719 0,34%
- Kantoor (art. 15) 2.719 0,34%
Maatschappelijk 53.565 6,78%
- Maatschappelijk (art. 16) 53.565 6,78%
Recreatie 3.829 0,48%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 3.829 0,48%
Tuin 14.676 1,86%
- Tuin (art. 18) 14.676 1,86%
Verkeer 224.595 28,41%
- Verkeer - Garagebox (art. 19) 1.873 0,24%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 222.722 28,17%
Water 73.783 9,33%
- Water (art. 21) 73.783 9,33%
Wonen 69.807 8,83%
- Wonen (art. 22) 69.807 8,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 16.325 2,07%
Leiding (art. 23) 16.325 2,07%
Waarde 1.523.147 192,68%
Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 785.336 99,34%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 25) 737.811 93,33%
Waterstaat 90.137 11,40%
Waterstaat - Waterkering (art. 26) 90.137 11,40%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 8.436 1,07%
geluidzone - industrie (art. 29.1) 8.436 1,07%
Overig 44.465 5,62%
other: prostitutie (art. 29.2) 44.465 5,62%
Wro-zone 18.871 2,39%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 6) 18.871 2,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven ontwerp 21-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad, 1e herziening Bolwerk 12 vastgesteld 02-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhaven vastgesteld 29-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Besluit tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Buiten Nieuwstraat in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Kennisgeving ontvangst melding besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie IJsselkade 33 in Kampen 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e Ebbingestraat Kampen detail
2e Ebbingestraat Kampen detail
3e Ebbingestraat Kampen detail
Achterom Kampen detail
Anjerstraat Kampen detail
Blauwehandsteeg Kampen detail
Bloemwijk Kampen detail
Bolwerk Kampen detail
Boomstraat Kampen detail
Botermarkt Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox