Geo- en vastgoeddata op locatie:

Binnenstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991040
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991040-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-07-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 790.518 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 16.817 2,13%
- Bedrijf (art. 3) 15.788 2,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 813 0,10%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 5) 216 0,03%
Centrum 49.828 6,30%
- Centrum (art. 6) 49.828 6,30%
Cultuur en ontspanning 2.764 0,35%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 2.764 0,35%
Detailhandel 1.921 0,24%
- Detailhandel (art. 8) 1.921 0,24%
Gemengd 144.974 18,34%
- Gemengd - 1 (art. 9) 27.832 3,52%
- Gemengd - 2 (art. 10) 11.204 1,42%
- Gemengd - 3 (art. 11) 62.076 7,85%
- Gemengd - 4 (art. 12) 43.862 5,55%
Groen 132.658 16,78%
- Groen (art. 13) 132.658 16,78%
Horeca 1.403 0,18%
- Horeca (art. 14) 1.403 0,18%
Kantoor 2.719 0,34%
- Kantoor (art. 15) 2.719 0,34%
Maatschappelijk 50.743 6,42%
- Maatschappelijk (art. 16) 50.743 6,42%
Recreatie 3.829 0,48%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 3.829 0,48%
Tuin 14.676 1,86%
- Tuin (art. 18) 14.676 1,86%
Verkeer 224.595 28,41%
- Verkeer - Garagebox (art. 19) 1.873 0,24%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 222.722 28,17%
Water 73.783 9,33%
- Water (art. 21) 73.783 9,33%
Wonen 69.807 8,83%
- Wonen (art. 22) 69.807 8,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 16.325 2,07%
Leiding (art. 23) 16.325 2,07%
Waarde 1.523.147 192,68%
Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 785.336 99,34%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 25) 737.811 93,33%
Waterstaat 90.137 11,40%
Waterstaat - Waterkering (art. 26) 90.137 11,40%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 8.436 1,07%
geluidzone - industrie (art. 29.1) 8.436 1,07%
Overig 43.413 5,49%
other: prostitutie (art. 29.2) 43.413 5,49%
Wro-zone 18.871 2,39%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 6) 18.871 2,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven ontwerp 21-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad, 1e herziening Bolwerk 12 vastgesteld 02-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhaven vastgesteld 29-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Plantage in Kampen 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut VRIJ 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota Reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e Ebbingestraat Kampen detail
2e Ebbingestraat Kampen detail
3e Ebbingestraat Kampen detail
Achterom Kampen detail
Anjerstraat Kampen detail
Blauwehandsteeg Kampen detail
Bloemwijk Kampen detail
Bolwerk Kampen detail
Boomstraat Kampen detail
Botermarkt Kampen detail

Meer weten over adressen?