Geo- en vastgoeddata op locatie:

Binnenstad

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991040
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991040-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 12-07-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   bijlage bij regels   toelichting   bijlage bij toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 790.518 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Bedrijf 16.817 2,13%
- Bedrijf (art. 3) 15.788 2,00%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 813 0,10%
- Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen (art. 5) 216 0,03%
Centrum 49.828 6,30%
- Centrum (art. 6) 49.828 6,30%
Cultuur en ontspanning 2.764 0,35%
- Cultuur en ontspanning (art. 7) 2.764 0,35%
Detailhandel 1.921 0,24%
- Detailhandel (art. 8) 1.921 0,24%
Gemengd 144.974 18,34%
- Gemengd - 1 (art. 9) 27.832 3,52%
- Gemengd - 2 (art. 10) 11.204 1,42%
- Gemengd - 3 (art. 11) 62.076 7,85%
- Gemengd - 4 (art. 12) 43.862 5,55%
Groen 132.658 16,78%
- Groen (art. 13) 132.658 16,78%
Horeca 1.403 0,18%
- Horeca (art. 14) 1.403 0,18%
Kantoor 2.719 0,34%
- Kantoor (art. 15) 2.719 0,34%
Maatschappelijk 50.743 6,42%
- Maatschappelijk (art. 16) 50.743 6,42%
Recreatie 3.829 0,48%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 17) 3.829 0,48%
Tuin 14.676 1,86%
- Tuin (art. 18) 14.676 1,86%
Verkeer 224.595 28,41%
- Verkeer - Garagebox (art. 19) 1.873 0,24%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 20) 222.722 28,17%
Water 73.783 9,33%
- Water (art. 21) 73.783 9,33%
Wonen 69.807 8,83%
- Wonen (art. 22) 69.807 8,83%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 16.325 2,07%
Leiding (art. 23) 16.325 2,07%
Waarde 1.523.147 192,68%
Waarde - Archeologie 3 (art. 24) 785.336 99,34%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 25) 737.811 93,33%
Waterstaat 90.137 11,40%
Waterstaat - Waterkering (art. 26) 90.137 11,40%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Geluidzone 8.436 1,07%
geluidzone - industrie (art. 29.1) 8.436 1,07%
Overig 43.413 5,49%
other: prostitutie (art. 29.2) 43.413 5,49%
Wro-zone 18.871 2,39%
wro-zone - wijzigingsgebied (art. 6) 18.871 2,39%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Koggewerf - Buitenhaven ontwerp 21-06-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Binnenstad, 1e herziening Bolwerk 12 vastgesteld 02-06-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Parkeergarage Buitenhaven vastgesteld 29-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafond 2019 regelingen 2.1, 4.3, 7.3 en 7.12 25-03-2019 25-05-2019 detail
verordeningen en reglementen Subsidieregeling Samenwerken aan voldoende en schoon water in het landelijk gebied 2018 (2) 21-03-2019 21-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsvisie Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel terinzagelegging gewijzigd vastgesteld PIP Natura 2000 Sallandse Heuvelrug 20-03-2019 20-05-2019 detail
bestemmingsplan Provincie Overijssel, terinzagelegging Ontwerp actualisatie Omgevingsverordening Overijssel 2018/2019 20-03-2019 20-05-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
1e Ebbingestraat Kampen detail
2e Ebbingestraat Kampen detail
3e Ebbingestraat Kampen detail
Achterom Kampen detail
Anjerstraat Kampen detail
Blauwehandsteeg Kampen detail
Bloemwijk Kampen detail
Bolwerk Kampen detail
Boomstraat Kampen detail
Botermarkt Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten, direct in uw mailbox