Geo- en vastgoeddata op locatie:

Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991062
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991062-GU02
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 04-11-2015
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.455.104 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 4.455.104 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Dorpsrand IJsselmuiden, 2e herziening Manege Ringdijk ontwerp 26-01-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Hartogsweg 0 IJsselmuiden vastgesteld 17-03-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel- Besluit GS tot benoeming bestuurlijk vertegenwoordiger Uitvoeringscommissie Staphorst 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
bestemmingsplan Vaststelling wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 6e wijziging Tuindersweg 10’ 18-06-2019 18-08-2019 detail
overig Vaststelling wijzigingsplan ‘Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014, 6e wijziging Tuindersweg 10’ 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota Reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hagedoornweg IJsselmuiden detail
Hagendijk IJsselmuiden detail
Hartogsweg IJsselmuiden detail
Koekoeksweg IJsselmuiden detail
Middenweg IJsselmuiden detail
Oudendijk IJsselmuiden detail
Parallelweg IJsselmuiden detail
Tuindersweg IJsselmuiden detail
van Asseltweg IJsselmuiden detail
Verkavelingsweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?