Geo- en vastgoeddata op locatie:

Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991062
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991062-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.455.104 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.715.457 83,40%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 3.715.457 83,40%
Bedrijf 7.909 0,18%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 7.909 0,18%
Bedrijventerrein 137.389 3,08%
- Bedrijventerrein (art. 5) 137.389 3,08%
Groen 112.584 2,53%
- Groen (art. 6) 112.584 2,53%
Recreatie 60.737 1,36%
- Recreatie - Volkstuin (art. 7) 60.737 1,36%
Tuin 14.494 0,33%
- Tuin (art. 8) 14.494 0,33%
Verkeer 205.600 4,61%
- Verkeer (art. 9) 205.600 4,61%
Water 174.817 3,92%
- Water (art. 10) 174.817 3,92%
Wonen 26.118 0,59%
- Wonen - 2 (art. 11) 26.118 0,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 42.923 0,96%
Leiding (art. 12) 27.955 0,63%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 13) 14.968 0,34%
Waarde 4.462.490 100,17%
Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 7.386 0,17%
Waarde - Landschap (art. 15) 4.455.104 100,00%
Waterstaat 155.978 3,50%
Waterstaat - Waterkering (art. 16) 155.978 3,50%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 61.482 1,38%
vrijwaringszone - dijk (art. 20.1) 61.482 1,38%
Wetgevingzone 520.557 11,68%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 5) 68.622 1,54%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 451.935 10,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Dorpsrand IJsselmuiden, 2e herziening Manege Ringdijk ontwerp 26-01-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 04-11-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 30-04-2015 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Hartogsweg 0 IJsselmuiden vastgesteld 17-03-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 vastgesteld 11-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Vaststelling Natura 2000-beheerplan Springendal en Dal van de Mosbeek 08-05-2019 08-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit mandatering en machtiging toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 07-05-2019 07-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Verkeersbesluit voor het Reevediep 07-05-2019 07-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hagedoornweg IJsselmuiden detail
Hagendijk IJsselmuiden detail
Hartogsweg IJsselmuiden detail
Koekoeksweg IJsselmuiden detail
Middenweg IJsselmuiden detail
Oudendijk IJsselmuiden detail
Parallelweg IJsselmuiden detail
Tuindersweg IJsselmuiden detail
van Asseltweg IJsselmuiden detail
Verkavelingsweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox