Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991062
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991062-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 06-03-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 4.455.104 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 3.715.457 83,40%
- Agrarisch - Glastuinbouw (art. 3) 3.715.457 83,40%
Bedrijf 7.909 0,18%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 4) 7.909 0,18%
Bedrijventerrein 137.389 3,08%
- Bedrijventerrein (art. 5) 137.389 3,08%
Groen 112.584 2,53%
- Groen (art. 6) 112.584 2,53%
Recreatie 60.737 1,36%
- Recreatie - Volkstuin (art. 7) 60.737 1,36%
Tuin 14.494 0,33%
- Tuin (art. 8) 14.494 0,33%
Verkeer 205.600 4,61%
- Verkeer (art. 9) 205.600 4,61%
Water 174.817 3,92%
- Water (art. 10) 174.817 3,92%
Wonen 26.118 0,59%
- Wonen - 2 (art. 11) 26.118 0,59%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 42.923 0,96%
Leiding (art. 12) 27.955 0,63%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 13) 14.968 0,34%
Waarde 4.462.490 100,17%
Waarde - Archeologie 2 (art. 14) 7.386 0,17%
Waarde - Landschap (art. 15) 4.455.104 100,00%
Waterstaat 155.978 3,50%
Waterstaat - Waterkering (art. 16) 155.978 3,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 61.482 1,38%
vrijwaringszone - dijk (art. 20.1) 61.482 1,38%
Wetgevingzone 520.557 11,68%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 5) 68.622 1,54%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 2 (art. 3) 451.935 10,14%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Dorpsrand IJsselmuiden, 2e herziening Manege Ringdijk detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart
projectafwijkingsbesluit Hartogsweg 0 IJsselmuiden detail kaart
Glastuinbouwgebied Koekoekspolder 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Hagedoornweg IJsselmuiden detail
Hagendijk IJsselmuiden detail
Hartogsweg IJsselmuiden detail
Koekoeksweg IJsselmuiden detail
Middenweg IJsselmuiden detail
Oudendijk IJsselmuiden detail
Parallelweg IJsselmuiden detail
Tuindersweg IJsselmuiden detail
van Asseltweg IJsselmuiden detail
Verkavelingsweg IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?