Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991067
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991067-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 09-08-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.651 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk 2.651 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Woonwijken Kampen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Regeling nadeelcompensatie Overijssel 2019 (RNO 2019) detail
Wijziging subsidieplafond 2019 paragraaf 9.3 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oostzeestraat Kampen detail

Meer weten over adressen?