Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991067
Dossierstatusin voorbereiding
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991067-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 10-01-2017
Officiële bekendmaking staatscourant 18-01-2017
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 2.623 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Wonen 2.623 100,00%
- Wonen (art. 3) 2.623 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Woonwijken Kampen, 3e uitwerking Oostpunt Hanzewijk detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) detail kaart
Woonwijken Kampen detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Aanvraag omgevingsvergunning Vloeddijk 79 in Kampen detail
Projectplan vervangen klepkeringen Kampen-Midden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Oostzeestraat Kampen detail

Meer weten over adressen?