Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991071
Dossierstatusgeheel in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991071-GU01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 21-04-2017
Teksten vaststellingsbesluit   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 485.888 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden 485.888 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie nabij de Woldweg in IJsselmuiden detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Vrachtwagenverbod Tuindersweg 16 en 24a in IJsselmuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Paalkamp in IJsselmuiden detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Manenbergring IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?