Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991071
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991071-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 485.888 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 292.991 60,30%
- Agrarisch (art. 3) 292.991 60,30%
Bedrijventerrein 69.361 14,28%
- Bedrijventerrein (art. 4) 69.361 14,28%
Groen 63.459 13,06%
- Groen (art. 5) 63.459 13,06%
Verkeer 40.702 8,38%
- Verkeer (art. 6) 30.489 6,27%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 10.213 2,10%
Water 19.375 3,99%
- Water (art. 8) 19.375 3,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.388 2,96%
Leiding (art. 9) 1.667 0,34%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 10) 12.721 2,62%
Waarde 69.179 14,24%
Waarde - Archeologie 1 (art. 11) 14.791 3,04%
Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 54.388 11,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 3.731 0,77%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 3.731 0,77%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart
bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk detail kaart
Buitengebied 2014 detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Manenbergring IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?