Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen Dossier NL.IMRO.0166.00991071 Dossierstatus vastgesteld Identificatie NL.IMRO.0166.00991071-VB01 Planstatus vastgesteld Officiële bekendmaking staatscourant Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde m2 %
Bestemmingsplangrens 485.888 100%

Enkelbestemming m2 %
- Agrarisch (art. 3) 292.991 60,30%

- Bedrijventerrein (art. 4) 69.361 14,28%

- Groen (art. 5) 63.459 13,06%

- Verkeer (art. 6) 30.489 6,27%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 10.213 2,10%

- Water (art. 8) 19.375 3,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming m2 %
- Leiding (art. 9) 1.667 0,34%
- Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 10) 12.721 2,62%

- Waarde - Archeologie 1 (art. 11) 14.791 3,04%
- Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 54.388 11,19%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding m2 %
- wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 3.731 0,77%

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam
Manenbergring