Geo- en vastgoeddata op locatie:

Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991071
Dossierstatusvastgesteld
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991071-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 15-12-2016
Officiële bekendmaking staatscourant 28-12-2016
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 485.888 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 292.991 60,30%
- Agrarisch (art. 3) 292.991 60,30%
Bedrijventerrein 69.361 14,28%
- Bedrijventerrein (art. 4) 69.361 14,28%
Groen 63.459 13,06%
- Groen (art. 5) 63.459 13,06%
Verkeer 40.702 8,38%
- Verkeer (art. 6) 30.489 6,27%
- Verkeer - Railverkeer (art. 7) 10.213 2,10%
Water 19.375 3,99%
- Water (art. 8) 19.375 3,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 14.388 2,96%
Leiding (art. 9) 1.667 0,34%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 10) 12.721 2,62%
Waarde 69.179 14,24%
Waarde - Archeologie 1 (art. 11) 14.791 3,04%
Waarde - Archeologie 2 (art. 12) 54.388 11,19%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wetgevingzone 3.731 0,77%
wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 (art. 4) 3.731 0,77%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Spoorlanden en Zendijk vastgesteld 14-11-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap Overijssel 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel – Vaststelling wijzigingen Natuurbeheerplan Overijssel voor beheerjaar 2020 17-04-2019 17-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de regelingen 2.8, 2.10 en 3.6 15-04-2019 15-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Manenbergring IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox