Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Grafhorst 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991073
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991073-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 230.741 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 31.819 13,79%
- Agrarisch (art. 3) 27.926 12,10%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.893 1,69%
Bedrijf 11.035 4,78%
- Bedrijf (art. 5) 10.955 4,75%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 80 0,03%
Gemengd 326 0,14%
- Gemengd (art. 7) 326 0,14%
Groen 17.341 7,52%
- Groen (art. 8) 17.341 7,52%
Maatschappelijk 11.015 4,77%
- Maatschappelijk (art. 9) 11.015 4,77%
Recreatie 733 0,32%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 733 0,32%
Tuin 20.237 8,77%
- Tuin (art. 11) 20.237 8,77%
Verkeer 32.442 14,06%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 32.442 14,06%
Water 6.595 2,86%
- Water (art. 13) 6.595 2,86%
Wonen 99.199 42,99%
- Wonen (art. 14) 99.199 42,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 203.721 88,29%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 136.397 59,11%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 67.324 29,18%
Waterstaat 55.569 24,08%
Waterstaat - Waterkering (art. 17) 55.569 24,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 vastgesteld 05-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 ontwerp 15-03-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsselmuiden Dorpsrand vastgesteld 31-12-2014 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel - Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer – Openstellingsbesluit 2020 onderdeel agrarisch natuurbeheer 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterstraat Grafhorst detail
Branderdijk Grafhorst detail
Dirkje Kerkemaat Grafhorst detail
Grafhorsterweg Grafhorst detail
Jan van Dieststraat Grafhorst detail
Kamperzeedijk Grafhorst detail
Kerkstraat Grafhorst detail
Meenteweg Grafhorst detail
Noorderwaardweg Grafhorst detail
Voorstraat Grafhorst detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox