bestemmingsplan Grafhorst 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991073
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991073-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 230.741 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 31.819 13,79%
- Agrarisch (art. 3) 27.926 12,10%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 3.893 1,69%
Bedrijf 11.035 4,78%
- Bedrijf (art. 5) 10.955 4,75%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 80 0,03%
Gemengd 326 0,14%
- Gemengd (art. 7) 326 0,14%
Groen 17.341 7,52%
- Groen (art. 8) 17.341 7,52%
Maatschappelijk 11.015 4,77%
- Maatschappelijk (art. 9) 11.015 4,77%
Recreatie 733 0,32%
- Recreatie - Dagrecreatie (art. 10) 733 0,32%
Tuin 20.237 8,77%
- Tuin (art. 11) 20.237 8,77%
Verkeer 32.442 14,06%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 32.442 14,06%
Water 6.595 2,86%
- Water (art. 13) 6.595 2,86%
Wonen 99.199 42,99%
- Wonen (art. 14) 99.199 42,99%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 203.721 88,29%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 136.397 59,11%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 67.324 29,18%
Waterstaat 55.569 24,08%
Waterstaat - Waterkering (art. 17) 55.569 24,08%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat detail kaart
Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 detail kaart
Grafhorst 2012, 1e wijziging Buitenwaarden 19 detail kaart
Grafhorst 2012, 1e herziening Woningbouw Voorstraat detail kaart
IJsselmuiden Dorpsrand detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Watervergunning voor de locatie nabij de Woldweg in IJsselmuiden detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Vrachtwagenverbod Tuindersweg 16 en 24a in IJsselmuiden detail
Aanvraag omgevingsvergunning Paalkamp in IJsselmuiden detail
Gemeente Kampen - - detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Achterstraat Grafhorst detail
Branderdijk Grafhorst detail
Dirkje Kerkemaat Grafhorst detail
Grafhorsterweg Grafhorst detail
Jan van Dieststraat Grafhorst detail
Kamperzeedijk Grafhorst detail
Kerkstraat Grafhorst detail
Meenteweg Grafhorst detail
Noorderwaardweg Grafhorst detail
Voorstraat Grafhorst detail

Meer weten over adressen?