Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Wilsum en Nieuwstad 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991074
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991074-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-09-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 353.861 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 31.448 8,89%
- Agrarisch (art. 3) 24.557 6,94%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 6.891 1,95%
Bedrijf 3.599 1,02%
- Bedrijf (art. 5) 3.443 0,97%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 157 0,04%
Bos 12.906 3,65%
- Bos (art. 7) 12.906 3,65%
Gemengd 1.513 0,43%
- Gemengd (art. 8) 1.513 0,43%
Groen 29.612 8,37%
- Groen (art. 9) 29.612 8,37%
Horeca 1.322 0,37%
- Horeca (art. 10) 1.322 0,37%
Maatschappelijk 15.295 4,32%
- Maatschappelijk (art. 11) 11.255 3,18%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 12) 4.040 1,14%
Recreatie 9.599 2,71%
- Recreatie - Volkstuin (art. 13) 9.599 2,71%
Sport 34.146 9,65%
- Sport (art. 14) 34.146 9,65%
Tuin 43.968 12,43%
- Tuin (art. 15) 43.968 12,43%
Verkeer 51.401 14,53%
- Verkeer (art. 16) 22.893 6,47%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 17) 28.508 8,06%
Water 2.191 0,62%
- Water (art. 18) 2.191 0,62%
Wonen 116.861 33,02%
- Wonen (art. 19) 116.861 33,02%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 255.911 72,32%
Waarde - Archeologie 1 (art. 20) 229.497 64,86%
Waarde - Archeologie 2 (art. 21) 26.415 7,46%
Waterstaat 40.506 11,45%
Waterstaat - Waterkering (art. 22) 40.506 11,45%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) ontwerp 23-02-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Wilsum en Nieuwstad 2012 vastgesteld 13-09-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
collectevergunning Verleende collectevergunning in Wilsum 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Dorpsweg Wilsum detail
Hendrik Evinkstraat Wilsum detail
Loogstraat Wilsum detail
Molenbelt Wilsum detail
Nieuwstad Wilsum detail
Pluimerf Wilsum detail
Quarles van Uffordweg Wilsum detail
Thijsweg Wilsum detail
van Lierweg Wilsum detail
van Reestraat Wilsum detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox