Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan ’s-Heerenbroek 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991075
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991075-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-06-2012
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 291.311 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 64.533 22,15%
- Agrarisch (art. 3) 51.354 17,63%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 13.179 4,52%
Bedrijf 14.323 4,92%
- Bedrijf (art. 5) 14.242 4,89%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 81 0,03%
Bos 6.722 2,31%
- Bos (art. 7) 6.722 2,31%
Groen 9.409 3,23%
- Groen (art. 8) 9.409 3,23%
Maatschappelijk 7.194 2,47%
- Maatschappelijk (art. 9) 7.194 2,47%
Sport 38.619 13,26%
- Sport (art. 10) 38.619 13,26%
Tuin 46.766 16,05%
- Tuin (art. 11) 46.766 16,05%
Verkeer 36.180 12,42%
- Verkeer (art. 12) 11.511 3,95%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 24.669 8,47%
Water 4.977 1,71%
- Water (art. 14) 4.977 1,71%
Wonen 62.587 21,48%
- Wonen (art. 15) 62.587 21,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 22.775 7,82%
Leiding (art. 16) 7.117 2,44%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 15.658 5,38%
Waarde 231.134 79,34%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 219.609 75,39%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 11.525 3,96%
Waterstaat 3.972 1,36%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 3.972 1,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woningbouw Broekerland vastgesteld 05-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningbouw Broekerland ontwerp 23-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan ’s-Heerenbroek 2012 vastgesteld 13-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bisschopswetering 's-Heerenbroek detail
J.W. van Lenthestraat 's-Heerenbroek detail
Schoolsteeg 's-Heerenbroek detail
Stuurmansweg 's-Heerenbroek detail
Veecaterdijk 's-Heerenbroek detail
Zwolseweg 's-Heerenbroek detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox