Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan ’s-Heerenbroek 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991075
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991075-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 07-06-2012
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 291.311 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 64.533 22,15%
- Agrarisch (art. 3) 51.354 17,63%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 13.179 4,52%
Bedrijf 14.323 4,92%
- Bedrijf (art. 5) 14.242 4,89%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 81 0,03%
Bos 6.722 2,31%
- Bos (art. 7) 6.722 2,31%
Groen 9.409 3,23%
- Groen (art. 8) 9.409 3,23%
Maatschappelijk 7.194 2,47%
- Maatschappelijk (art. 9) 7.194 2,47%
Sport 38.619 13,26%
- Sport (art. 10) 38.619 13,26%
Tuin 46.766 16,05%
- Tuin (art. 11) 46.766 16,05%
Verkeer 36.180 12,42%
- Verkeer (art. 12) 11.511 3,95%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 13) 24.669 8,47%
Water 4.977 1,71%
- Water (art. 14) 4.977 1,71%
Wonen 62.587 21,48%
- Wonen (art. 15) 62.587 21,48%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 22.775 7,82%
Leiding (art. 16) 7.117 2,44%
Leiding - Hoogspanningsverbinding (art. 17) 15.658 5,38%
Waarde 231.134 79,34%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 219.609 75,39%
Waarde - Archeologie 3 (art. 19) 11.525 3,96%
Waterstaat 3.972 1,36%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 3.972 1,36%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Woningbouw Broekerland vastgesteld 05-03-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan Woningbouw Broekerland ontwerp 23-09-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan ’s-Heerenbroek 2012 vastgesteld 13-12-2012 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning polder Mastenbroek 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Algemene Plaatselijke Verordening Kampen 2001 (APV) 11-06-2019 11-08-2019 detail
overig BEKENDMAKING ONTWERP-JAARSTUKKEN 2018 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Bisschopswetering 's-Heerenbroek detail
J.W. van Lenthestraat 's-Heerenbroek detail
Schoolsteeg 's-Heerenbroek detail
Stuurmansweg 's-Heerenbroek detail
Veecaterdijk 's-Heerenbroek detail
Zwolseweg 's-Heerenbroek detail

Meer weten over adressen?