Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Zalk 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991076
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991076-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 358.773 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 153.167 42,69%
- Agrarisch (art. 3) 136.338 38,00%
- Agrarisch - Agrarisch bedrijf (art. 4) 16.829 4,69%
Bedrijf 4.300 1,20%
- Bedrijf (art. 5) 4.202 1,17%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 6) 98 0,03%
Gemengd 1.029 0,29%
- Gemengd (art. 7) 1.029 0,29%
Groen 12.823 3,57%
- Groen (art. 8) 12.823 3,57%
Horeca 1.319 0,37%
- Horeca (art. 9) 1.319 0,37%
Maatschappelijk 14.801 4,13%
- Maatschappelijk (art. 2) 10.879 3,03%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 11) 3.922 1,09%
Sport 13.400 3,74%
- Sport (art. 12) 13.400 3,74%
Tuin 42.559 11,86%
- Tuin (art. 13) 42.559 11,86%
Verkeer 27.489 7,66%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 14) 27.489 7,66%
Water 1.103 0,31%
- Water (art. 15) 1.103 0,31%
Wonen 86.782 24,19%
- Wonen (art. 16) 86.782 24,19%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Waarde 333.919 93,07%
Waarde - Archeologie 1 (art. 17) 96.973 27,03%
Waarde - Archeologie 2 (art. 18) 235.622 65,67%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 19) 1.324 0,37%
Waterstaat 6.258 1,74%
Waterstaat - Waterkering (art. 20) 6.258 1,74%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 373.230 104,03%
vrijwaringszone - dijk (art. 22.1) 14.457 4,03%
vrijwaringszone - molenbiotoop (art. 22.2) 358.773 100,00%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39 vastgesteld 17-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Zalk 2012, 1e wijziging Zalkerdijk 39 ontwerp 22-03-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Multifunctioneel Centrum Zalk vastgesteld 27-05-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 vastgesteld 06-03-2014 detail naar de kaart
bestemmingsplan Buitengebied 2014 ontwerp 24-09-2013 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel- Besluit GS tot benoeming bestuurlijk vertegenwoordiger Uitvoeringscommissie Staphorst 24-06-2019 24-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling bedrijfshulpverlening provincie Overijssel 2019 21-06-2019 21-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Arbeidsvoorwaardenregeling Veiligheidsregio IJsselland 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Sociaal Statuut VRIJ 18-06-2019 18-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Nota Reserves en voorzieningen en weerstandscapaciteit 2019 18-06-2019 18-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Brinkweg Zalk detail
Broeksteeg Zalk detail
Burgemeester van Vleutenstraat Zalk detail
de Kamp Zalk detail
de Wilgen Zalk detail
Hoge Brink Zalk detail
Kerkplein Zalk detail
Lagelandweg Zalk detail
van Dijksweg Zalk detail
Zalkerdijk Zalk detail

Meer weten over adressen?