Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Kamperveen 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991077
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991077-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-02-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 263.598 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 53.570 20,32%
- Agrarisch (art. 3) 53.570 20,32%
Bedrijf 3.011 1,14%
- Bedrijf (art. 4) 2.788 1,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 224 0,08%
Groen 31.791 12,06%
- Groen (art. 6) 31.791 12,06%
Maatschappelijk 11.612 4,41%
- Maatschappelijk (art. 7) 6.536 2,48%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 5.076 1,93%
Tuin 61.908 23,49%
- Tuin (art. 9) 61.908 23,49%
Verkeer 24.769 9,40%
- Verkeer (art. 10) 17.607 6,68%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 7.162 2,72%
Water 8.395 3,18%
- Water (art. 12) 8.395 3,18%
Wonen 68.542 26,00%
- Wonen (art. 13) 68.542 26,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 661 0,25%
Leiding (art. 14) 661 0,25%
Waarde 179.370 68,05%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 72.413 27,47%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 88.811 33,69%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 18.146 6,88%
Waterstaat 31.373 11,90%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 23.600 8,95%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 19) 7.773 2,95%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 18.594 7,05%
vrijwaringszone - dijk (art. 22.1) 18.594 7,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Parkeerplaatsen begraafplaats Kamperveen vastgesteld 23-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 13-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 11-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Provincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Zeuven Heuvels ong. in Wezep. 24-04-2019 24-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Zande Kamperveen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Zalkerdijk Zalk detail
Zuideinde West Kamperveen detail
Zuideinderhof Kamperveen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox