Bestemmingsplan Kamperveen 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991077
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991077-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 01-02-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 263.598 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 53.570 20,32%
- Agrarisch (art. 3) 53.570 20,32%
Bedrijf 3.011 1,14%
- Bedrijf (art. 4) 2.788 1,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 224 0,08%
Groen 31.791 12,06%
- Groen (art. 6) 31.791 12,06%
Maatschappelijk 11.612 4,41%
- Maatschappelijk (art. 7) 6.536 2,48%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 5.076 1,93%
Tuin 61.908 23,49%
- Tuin (art. 9) 61.908 23,49%
Verkeer 24.769 9,40%
- Verkeer (art. 10) 17.607 6,68%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 11) 7.162 2,72%
Water 8.395 3,18%
- Water (art. 12) 8.395 3,18%
Wonen 68.542 26,00%
- Wonen (art. 13) 68.542 26,00%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 661 0,25%
Leiding (art. 14) 661 0,25%
Waarde 179.370 68,05%
Waarde - Archeologie 1 (art. 15) 72.413 27,47%
Waarde - Archeologie 2 (art. 16) 88.811 33,69%
Waarde - Archeologie 3 (art. 17) 18.146 6,88%
Waterstaat 31.373 11,90%
Waterstaat - Waterkering (art. 18) 23.600 8,95%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 19) 7.773 2,95%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 18.594 7,05%
vrijwaringszone - dijk (art. 22.1) 18.594 7,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
projectafwijkingsbesluit Parkeerplaatsen begraafplaats Kamperveen detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart
IJsseldelta-Zuid detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Verordening toekomstbestendig wonen Gelderland gemeente Oldebroek detail
Bekendmaking Regeling selectie en benoeming waterschapsbestuursleden natuurterreinen detail
Gemeente Kampen - - detail
Provincie Gelderland Wet natuurbescherming, locatie Ericastraat, Bremstraat en Lijsterbesstraat te Wezep en Nachtegaalstraat en Zwaluwstraat te Hattemerbroek detail
Verordening tot wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Twenterand 2017 detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Zande Kamperveen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Zalkerdijk Zalk detail
Zuideinde West Kamperveen detail
Zuideinderhof Kamperveen detail

Meer weten over adressen?