Geo- en vastgoeddata op locatie:

Bestemmingsplan Kamperveen 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991077
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991077-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 29-05-2013
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 263.598 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 56.808 21,55%
- Agrarisch (art. 3) 56.808 21,55%
Bedrijf 3.011 1,14%
- Bedrijf (art. 4) 2.788 1,06%
- Bedrijf - Nutsvoorziening (art. 5) 224 0,08%
Groen 31.791 12,06%
- Groen (art. 6) 31.791 12,06%
Maatschappelijk 11.612 4,41%
- Maatschappelijk (art. 7) 6.536 2,48%
- Maatschappelijk - Begraafplaats (art. 8) 5.076 1,93%
Tuin 59.300 22,50%
- Tuin (art. 9) 59.300 22,50%
Verkeer 24.769 9,40%
- Verkeer (art. 10) 17.607 6,68%
- Verkeer - Garagebox (art. 11) 883 0,34%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 12) 6.279 2,38%
Water 8.439 3,20%
- Water (art. 13) 8.439 3,20%
Wonen 67.867 25,75%
- Wonen (art. 14) 67.867 25,75%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 661 0,25%
Leiding (art. 15) 661 0,25%
Waarde 179.370 68,05%
Waarde - Archeologie 1 (art. 16) 72.413 27,47%
Waarde - Archeologie 2 (art. 17) 88.811 33,69%
Waarde - Archeologie 3 (art. 18) 18.146 6,88%
Waterstaat 37.755 14,32%
Waterstaat - Waterkering (art. 19) 23.600 8,95%
Waterstaat - Waterstaatkundige functie (art. 20) 14.155 5,37%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Vrijwaringszone 18.594 7,05%
vrijwaringszone - dijk (art. 23.1) 18.594 7,05%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
omgevingsvergunning projectafwijkingsbesluit Parkeerplaatsen begraafplaats Kamperveen vastgesteld 23-12-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 25-11-2015 detail naar de kaart
gerechtelijke uitspraak IJsseldelta-Zuid vastgesteld 13-05-2015 detail naar de kaart
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid onherroepelijk 11-02-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning IJsseldelta Kamperstraatweg in IJsselmuiden 12-06-2019 12-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning Zuidwendigeweg in Kamperveen 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Wijziging Subsidieplafonds 2019 voor paragraaf 3.10 11-06-2019 11-08-2019 detail
verordeningen en reglementen Besluit machtiging en mandatering toezichthouders kinderopvang GGD IJsselland 2019 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
de Zande Kamperveen detail
Hogeweg Kamperveen detail
Zalkerdijk Zalk detail
Zuideinde West Kamperveen detail
Zuideinderhof Kamperveen detail

Meer weten over adressen?