Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Het Meer 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991086
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991086-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 391.310 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 39.134 10,00%
- Agrarisch (art. 3) 39.134 10,00%
Bos 19.258 4,92%
- Bos (art. 4) 19.258 4,92%
Groen 39.053 9,98%
- Groen (art. 5) 39.053 9,98%
Maatschappelijk 13.581 3,47%
- Maatschappelijk (art. 6) 13.581 3,47%
Sport 48.274 12,34%
- Sport (art. 7) 48.274 12,34%
Tuin 13.502 3,45%
- Tuin (art. 8) 13.502 3,45%
Verkeer 50.026 12,78%
- Verkeer (art. 9) 22.809 5,83%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 27.217 6,96%
Water 19.572 5,00%
- Water (art. 11) 19.572 5,00%
Wonen 27.825 7,11%
- Wonen (art. 13) 27.825 7,11%
Woongebied 121.084 30,94%
- Woongebied (art. 12) 52.736 13,48%
- Woongebied - Uit te werken (art. 14) 68.347 17,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 186 0,05%
Leiding (art. 15) 186 0,05%
Waarde 81.818 20,91%
Waarde - Archeologie 1 (art. 16) 36.815 9,41%
Waarde - Archeologie 2 (art. 17) 45.004 11,50%

Oppervlakte per Gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 12.556 3,21%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 21.1) 12.556 3,21%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 391.310 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 68.347 17,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden vastgesteld 15-12-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia vastgesteld 13-09-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden ontwerp 12-07-2016 detail naar de kaart
uitwerkingsplan Het Meer 2012, 1e uitwerking fase 2A ontwerp 18-08-2015 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Wijziging subsidieplafonds 2019 voor de paragrafen 6.1, 6.2 en 6.19 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Regeling stimuleren langer doorwerken gemeente Kampen 23-04-2019 23-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Uitvoeringsbesluit subsidies Overijssel 2017 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Vaststelling en wijziging subsidieplafonds 2019 voor regelingen 3.13, 4.9 en 8.4 en 4.3. 19-04-2019 19-06-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel bereidt voor het Natura 2000-gebied Vecht- en Beneden Reggegebied in de gemeente Ommen Provinciale Inpassingsplannen voor 17-04-2019 17-06-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester van Engelenweg IJsselmuiden detail
Oosterholtseweg IJsselmuiden detail
Oosterlandenweg IJsselmuiden detail
Trekvaart IJsselmuiden detail
Weidestraat IJsselmuiden detail
Jaagpad IJsselmuiden detail
Trekschuit IJsselmuiden detail
Herberg IJsselmuiden detail
Turfschip IJsselmuiden detail
Lijnpad IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox