bestemmingsplan Het Meer 2012

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991086
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991086-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 13-12-2012
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 391.310 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Agrarisch 39.134 10,00%
- Agrarisch (art. 3) 39.134 10,00%
Bos 19.258 4,92%
- Bos (art. 4) 19.258 4,92%
Groen 39.053 9,98%
- Groen (art. 5) 39.053 9,98%
Maatschappelijk 13.581 3,47%
- Maatschappelijk (art. 6) 13.581 3,47%
Sport 48.274 12,34%
- Sport (art. 7) 48.274 12,34%
Tuin 13.502 3,45%
- Tuin (art. 8) 13.502 3,45%
Verkeer 50.026 12,78%
- Verkeer (art. 9) 22.809 5,83%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 10) 27.217 6,96%
Water 19.572 5,00%
- Water (art. 11) 19.572 5,00%
Wonen 27.825 7,11%
- Wonen (art. 13) 27.825 7,11%
Woongebied 121.084 30,94%
- Woongebied (art. 12) 52.736 13,48%
- Woongebied - Uit te werken (art. 14) 68.347 17,47%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 186 0,05%
Leiding (art. 15) 186 0,05%
Waarde 81.818 20,91%
Waarde - Archeologie 1 (art. 16) 36.815 9,41%
Waarde - Archeologie 2 (art. 17) 45.004 11,50%

Oppervlakte per gebiedsaanduiding

Gebiedsaanduiding Oppervlakte m2 Percentage
Wro-zone 12.556 3,21%
wro-zone - wijzigingsgebied 1 (art. 21.1) 12.556 3,21%

Bouwmogelijkheden

dit bestemmingsplan bevat de enkelbestemming Woongebied - Uit te werken, dit betekent dat nog niet is vastgesteld op welke wijze er gebouwd mag worden.

Onderdeel Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangebied Bestemmingsplangrens 391.310 100%
Enkelbestemming Woongebied - Uit te werken 68.347 17,47%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Naam plan
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia detail kaart
Het Meer 2012, 1e wijziging Philadelphia detail kaart
Uitbreiding Bedrijventerrein Spoorlanden detail kaart
Het Meer 2012, 1e uitwerking fase 2A detail kaart

Vergunningen binnen dit gebied

Naam
Beleidsregel Natuur Overijssel 2017 detail
Terinzagelegging ontwerp Partiële herziening Omgevingsverordening voor vrijstelling vergunningplicht Wet natuurbescherming voor Natura 2000-herstelmaatregelen detail
Bekendmaking ontwerpwijziging-verordening nadeelcompensatie detail
Aanvraag omgevingsvergunning Veerschuit 10 in IJsselmuiden detail
Ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het bouwen van een twee-onder-een-kapwoning Tuinstraat 7 en 7A IJsselmuiden detail

Vergunningen in de gaten houden?

Straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Burgemeester van Engelenweg IJsselmuiden detail
Oosterholtseweg IJsselmuiden detail
Oosterlandenweg IJsselmuiden detail
Trekvaart IJsselmuiden detail
Weidestraat IJsselmuiden detail
Jaagpad IJsselmuiden detail
Trekschuit IJsselmuiden detail
Herberg IJsselmuiden detail
Turfschip IJsselmuiden detail
Lijnpad IJsselmuiden detail

Meer weten over adressen?