Geo- en vastgoeddata op locatie:

omgevingsvergunning Gebouw 1D Melmerpark

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991088
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991088-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 24-06-2011
Teksten vaststellingsbesluit   bijlage bij besluitdocument   besluitdocument  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 3.198 100%
Besluitgebied naam Oppervlakte m2 Percentage
omgevingsvergunning Gebouw 1D Melmerpark 3.198 100%
Besluitvlak naam Oppervlakte m2 Percentage
Besluitvlak1 3.198 100%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Melmerpark, deelplan B, 1e herziening vastgesteld 21-08-2013 detail naar de kaart
bestemmingsplan Melmerpark, deelplan B, 1e herziening onherroepelijk 21-08-2013 detail naar de kaart
wijzigingsplan Melmerpark, deelplan B, 1e herziening vastgesteld 01-11-2012 detail naar de kaart
bestemmingsplan bestemmingsplan Melmerpark, deelplan B, 1e herziening ontwerp 03-07-2012 detail naar de kaart
projectbesluit omgevingsvergunning Gebouw 1D Melmerpark vastgesteld 24-06-2011 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 22-05-2019 22-07-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Van Doorneweg in Kampen 21-05-2019 21-07-2019 detail
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel, Kennisgeving voornemen en participatie Dijkversterking Stenendijk Hasselt 21-05-2019 21-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail
overig Provincie Overijssel – Vrijstelling herziening peilbesluiten Waterschap Drents Overijsselse Delta 08-05-2019 08-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Zambonistraat Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox