Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Groene Hart 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991090
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991090-OW01
Planstatusontwerp
Datum planstatus 06-12-2013
Teksten regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 250.175 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 167.560 66,98%
- Groen - 1 (art. 3) 131.265 52,47%
- Groen - 2 (art. 4) 36.294 14,51%
Horeca 50 0,02%
- Horeca (art. 5) 50 0,02%
Maatschappelijk 21.263 8,50%
- Maatschappelijk (art. 6) 21.263 8,50%
Sport 15.597 6,23%
- Sport (art. 7) 15.597 6,23%
Verkeer 39.525 15,80%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 39.525 15,80%
Water 6.162 2,46%
- Water (art. 9) 6.162 2,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.176 1,27%
Leiding (art. 10) 3.176 1,27%
Waarde 4.125 1,65%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 1.868 0,75%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 12) 837 0,33%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 1.420 0,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 2e wijziging Nieuwe zwembad vastgesteld 30-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart, 2e wijziging Nieuwe zwembad ontwerp 05-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve vastgesteld 17-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
verordeningen en reglementen Provincie Overijssel: Besluit verlening mandaat, volmacht en machtiging 12-06-2019 12-08-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Zuster Jozefinestraat 47 en 49 in Kampen 12-06-2019 12-08-2019 detail
evenementenvergunning Verleende evenementenvergunning Stadspark in Kampen 11-06-2019 11-08-2019 detail
omgevingsvergunning Aanvraag omgevingsvergunning IJsseldijk in Kampen 11-06-2019 11-08-2019 detail
verkeersbesluit Gemeente Kampen - - 11-06-2019 11-08-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broedersingel Kampen detail
Buitensingel Kampen detail
Burgemeester Berghuisplein Kampen detail
Horstsingel Kampen detail
Korteweg Kampen detail

Meer weten over adressen?