Geo- en vastgoeddata op locatie:

bestemmingsplan Groene Hart 2013

Een bestemmingsplan bepaalt welk gebruik en welke bebouwingsmogelijkheden van de gronden zijn toegelaten. Bestemmingsplannen bevatten niet alleen regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. In principe moet een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw worden geactualiseerd. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen.
Naam overheid Kampen
DossierNL.IMRO.0166.00991090
Dossierstatusgeheel onherroepelijk in werking
IdentificatieNL.IMRO.0166.00991090-VB01
Planstatusvastgesteld
Datum planstatus 28-05-2014
Teksten vaststellingsbesluit   regels   toelichting  

Informatie bestemmingsplan specifiek op adres:

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail

Oppervlakte per enkelbestemming

Waarde Oppervlakte m2 Percentage
Bestemmingsplangrens 250.175 100%
Enkelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Groen 168.068 67,18%
- Groen - 1 (art. 3) 131.774 52,67%
- Groen - 2 (art. 4) 36.294 14,51%
Horeca 50 0,02%
- Horeca (art. 5) 50 0,02%
Maatschappelijk 20.754 8,30%
- Maatschappelijk (art. 6) 20.754 8,30%
Sport 15.597 6,23%
- Sport (art. 7) 15.597 6,23%
Verkeer 39.525 15,80%
- Verkeer - Verblijfsgebied (art. 8) 39.525 15,80%
Water 6.162 2,46%
- Water (art. 9) 6.162 2,46%

Oppervlakte per dubbelbestemming

Dubbelbestemming Oppervlakte m2 Percentage
Leiding 3.176 1,27%
Leiding (art. 10) 3.176 1,27%
Waarde 4.125 1,65%
Waarde - Archeologie 3 (art. 11) 1.868 0,75%
Waarde - Beschermd stadsgezicht (art. 12) 837 0,33%
Waarde - Cultuurhistorie (art. 13) 1.420 0,57%

Andere bestemmingsplannen binnen dit gebied

Type Naam plan Status Datum
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 2e wijziging Nieuwe zwembad vastgesteld 30-08-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Deprogrammeren Woningbouw (parapluplan) vastgesteld 07-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart, 2e wijziging Nieuwe zwembad ontwerp 05-07-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve vastgesteld 17-05-2016 detail naar de kaart
wijzigingsplan Groene Hart 2013, 1e wijziging Sporthal De Reeve ontwerp 08-03-2016 detail naar de kaart

Lokale bekendmakingen binnen dit gebied

Type Naam Start Einde
overig Besluit tijdelijk opheffen eenrichtingsverkeer Buiten Nieuwstraat in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail
omgevingsvergunning Verleende omgevingsvergunning Blauwe Engel 5 in Kampen 14-05-2019 14-07-2019 detail
omgevingsvergunning Besluit “Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw vier appartementen aan de Blauwe Engel” 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Besluit “Hogere grenswaarden Wet geluidhinder voor nieuwbouw vier appartementen aan de Blauwe Engel” 14-05-2019 14-07-2019 detail
overig Waterschap Drents Overijsselse Delta: oplegging gedoogplicht 10-05-2019 10-07-2019 detail

Lokale bekendmakingen in de gaten houden?

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen afgelopen 6 weken, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

straten binnen dit bestemmingsplan

Straatnaam Woonplaats
Broedersingel Kampen detail
Buitensingel Kampen detail
Burgemeester Berghuisplein Kampen detail
Horstsingel Kampen detail
Korteweg Kampen detail

Meer weten over adressen?

€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 typen rapporten, direct in uw mailbox
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 typen rapporten, direct in uw mailbox